ORDU PERŞEMBE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2018-2019

ORDU PERŞEMBE İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

ORDU PERŞEMBE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

Ücretli öğretmenlik başvuruları 27.07.2018 tarihinde başlayıp 17.09.2018 tarihinde sona erecektir. Ancak 2. dönem için 18/01/2019-01/02/2019 tarihleri arasında ihtiyaç duyulması halinde yeniden başvuru alınacaktır. Başvurular E-DEVLET Sistemi üzerinden yapılacak olup; bunun dışında posta, elektronik posta ve faks yoluyla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır

GENEL AÇIKLAMALAR

 1. Bu kılavuz 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Ders Ücreti Karşılığı Ücretli Öğretmenlik için başvuru ve yerleştirmelere ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacı ile oluşturulmuştur.
 2. Üniversitelerin Lisans, yüksek Lisans,Doktora ve Ön Lisans programlarından mezun olanların başvuruları kabul edilecek, Lise ve yada dengi (ortaöğretim mezunu) adayların müracaatları ise kabul edilmeyecektir.
 3. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen olarak müracaatta bulunan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi bulunmaması şartı aranacaktır.
 4. Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar Perşembe İlçe M.E.M’ de yayınlanacaktır.
 5. Perşembe İlçesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Ders Ücreti Karşılığı ücretli öğretmenlik Başvuru Süresi: 27.07.2018 tarihinde başlayıp 17.09.2018 Cuma günü sona erecektir. Başvurular E-Devlet üzerinden yapılacaktır.
 6. Başvuran adayların güvenlik soruşturması Ordu Emniyet Müdürlüğünden istenecektir. Güvenlik soruşturması sonucunda sakıncalı görülenler görevlendirilmeyecektir.

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK MÜRACAATI İÇİN ARANILAN GENEL ŞARTLAR

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu şart aranmayacaktır.)
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Askerlik yükümlüsü olan adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.

– Askerlikten muaf olmak,
– Askerliğini yapmış olmak,
– Askerliği tecil edilmiş olmak..

 1. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
 2. 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminde Ders Ücreti Karşılığı ücretli öğretmenlik başvurusu yapan adayların müracaatları 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı içerisinde geçerli değildir.
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.
 4. Başvuruda yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI

 1. Başvurular E-DEVLET Sistemi üzerinden E-DEVLET şifresi ile  yapılacaktır.(Şifre PTT Temin edilebilir)
 2. Başvuru işlemine geçmeden önce kılavuzu dikkatle okuyunuz.

GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU

Sınıf Öğretmenliği için;

a ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Mezunları;

b ) Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar;

c ) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunlarından tezsiz yüksek lisans yapmış olanlardan sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar;

d ) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar;

e) Eğitim Fakültesi diğer alanlardan mezun olanlar;

f) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları (Pedogojik Formasyon belgesi olanlar)

h) Diğer 4 yıllık fakülte mezunları

ı) 2 yıllık yüksek okul mezunları

Branş Öğretmenliği için;

a ) Eğitim Fakültesi ilgili alan mezunları;

b ) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunlarından tezsiz yüksek lisans ve pedogojik formasyon belgesi olanlar.

c ) Fen Edebiyat Fakültesi ilgili bölüm mezunları;

d) İngilizce öğretmenliği için Açık öğretim Fakültesi İngilizce öğretmenliğinin ön lisans programını bitirenler,

e) Diğer 4 yıllık Fakülte mezunu olanlar;( Dil veya alan yeterliliği belgesine sahip olanlar,)

f) 2 Yıllık Yüksek Okul mezunu olanlar(Dil  veya alan yeterliliği belgesine sahip olanlar,)

Okul Öncesi Öğretmenliği için;

a) İlgi (b) Talim ve Terbiye Kurulu kararına göre Okul Öncesi Öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun ataması yapılamamış öğretmenlerden, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar (KPSS puan üstünlüğüne göre)

b) İlgi (b) Talim ve Terbiye Kurulu kararına göre Okul Öncesi Öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun, (Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi mezunları dahil) ataması yapılamamış öğretmenlerden, lisans belgesi/diploması olanlar (KPSS puan üstünlüğüne göre)

c)  Üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları;

d )  Üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü önlisans mezunları,

e)  Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Meslek Yüksekokulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı önlisans mezunlar,

Kendi Aralarındaki Sıralama Ölçütü

a ) Alan Sınavına girenlerin 2018 yılı KPSS-121 puan üstünlüğüne göre,

b) Alan Sınavına girmeyenlerin 2018 yılı KPSS-10 puan üstünlüğüne göre

c ) KPSS ye girmeyenler için Diploma notu üstünlüğüne göre

Özel Eğitim Öğretmenliği için;

a ) Özel  eğitim öğretmenliği mezunları,

b ) 4 yıllık fakülte mezunu olanlardan özel eğitim semineri belgesi almış olanlar,

c ) Eğitim Fakültesi mezunları

d ) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları (Pedogojik Formasyon belgesi olanlar)

e ) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları

f ) Diğer 4 yıllık fakülte mezunları(Alan yeterlilik belgesi olanlar)

g ) 2 yıllık yüksek okul mezunları((Alan yeterlilik belgesi olanlar)

 AYRICA

Değerlendirmelerde yukarıda belirtilen şartlarla birlikte

a ) Boş olan okula yakın adreste ikamet edenler.

b ) Önceki yıllarda görevlendirmesini yarıda bırakmayanların

durumları görevlendirilmelerde dikkate alınacaktır.

İSTENİLECEK EVRAKLAR

Başvurusu Onaylananlardan istenilen belgeler;

 1. Diploma/Mezuniyet Belgesi/Çıkış Belgesinin fotokopisi
 2. Nüfus cüzdanın fotokopisi
 3. KPSS Sonuç Belgesi
 4. Sağlık raporu (İş Yeri Hekim Belgesi Olan OSGB’lerinden alınacaktır.)
 5. Sabıka Kaydı (E-Devlet Üzerinden alınabilir )
 6. 1 Adet Fotoğraf
 7. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu

 GÖREVLENDİRMELERİN YAPILMASINA DAİR ESASLAR

 1. Görevlendirmeler komisyon marifetiyle sıralama ölçütleri çerçevesinde değerlendirilip ihtiyaç sayısı kadar aday tespit edilerek ,kurum amirinin onay ve  yetkisi ile başlatılır.
 2. Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların belirttikleri ihtiyaçlara göre görevlendirmeler yapılacaktır.
 3. Başvuru sıralama listesi İlçe M.E.M’ de yayınlanacak olup; ayrıca adaylara, başvuru sırasında verdikleri iletişim bilgilerinden ulaşılacaktır.
 4. Evraklarını tamamlayan adayların görevlendirme onayı alınacak, aday ile Kurumumuz arasındaki sözleşme metninin imzalanması ve SGK girişi yapılmasının ardından okul/kurumdaki görevine başlatılması sağlanacaktır.