RİZE PAZAR USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURUSU 2018-2019

RİZE PAZAR Halk Eğitimi Merkezi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Usta Öğretici Başvuru Duyurusu

RİZE PAZAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU DUYURUSU

2018-2019 eğitim öğretim yılında kurumumuzda açılacak olan kurslar için kadrosuz usta öğretici müracaatları 03/09/2018 tarihinde başlayıp 14/09/2018 tarihinde sona erecektir. Kurum müdürlüğünden matbu dilekçe alınacaktır. Başvuru evrakları ilçe milli eğitim müdürlüğünce kurulacak komisyonun incelenmesinden sonra 2018-2019 eğitim öğretim yılında kurumumuzda çalışacak olan usta öğreticilere ait liste mülki idare amirinin onayına sunulacaktır

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1-Matbu form dilekçe (müdürlüğümüzden alınacak.) İletişim adresi ve cep telefonu numarası  kesinlikle  yazılacaktır.

2-Öğrenim belgesi  (Lise mezunları  Usta ve Usta Öğreticilik Belgeside getirecek)

3-Varsa ek branş ile ilgili belge ve fotokopileri.

4-Nüfus  cüzdanı fotokopisi.

5-2 adet  vesikalık fotograf.

6-Müdürlüğümüze   ilk  defa Usta Öğretici olarak müracaat edenler  geçmiş yıllarda çalışmışlarsa durumlarını belgelendirecekler.

7-Askerlik durumu(Erkek Usta Öğreticiler için)

8- Sabıka kaydı.

9-Sağlık Raporu.

10-SGK hizmet dökümü (Her yıl için bir hizmet puanı verilir.

11-Resmi yarışmalara ait ödüller(İlk üç derece için bir puan verilir.)

12-Üstün başarı belgesi (2 puan verilir)

13-Başarı belgesi  (1 puan)

14-Oryantasyon Eğitim Belgesi

15-Mavi dosya.

Tüm belgeler   bir  suret  hazırlanacak  belirlenen  tarihler arasında  teslim edilecektir.Eksik evrakla  başvurular kabul edilmeyecektir

2018-2019  yılında ilk defa ücretli uzman ve usta öğretici olmak için başvuranların ihtiyaçtan fazla olması durumunda şartları aynı olanlar arasından yaygın eğitimden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürü, halk eğitimi merkez müdürü ve alan öğretmeninden oluşan komisyon marifetiyle seçme işlemi kurayla yapılarak sıralandırılır. bu sıralamaya göre ihtiyaç duyulan ücretli usta öğreticiler görevlendirilir, görevlendirilenlerin dışında kalanlar ise yedek olarak sıralandırılır ve o öğretim yılı içinde ihtiyaç duyulması hâlinde bu sıralandırmaya göre görevlendirme yapılır.11 nisan 2018 tarih ve 30388 sayılı resmi gazetede yayınlanan  hayat boyu öğrenme kurumları yönetmeliğini inceleyiniz.