SAMSUN TERME ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2020-2021

SAMSUN TERME İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvurularıSAMSUN TERME İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

Başvuru Süresi :

             21/08/2020 tarihine kadar e-devlet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınarak ilk görevlendirmeler yapılacak olup 21/08/2020 tarihinden sonra yapılan başvurulur daha sonra ihtiyaç duyulduğunda değerlendirmeye alınacaktır.

Başvurular e-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu modülünden yapılacak olup, ayrıca İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine şahsen veya posta, elektronik posta ve faks yoluyla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır

GENEL AÇIKLAMALAR

 • Üniversitelerin Lisans ve önlisans programlarından mezun olanların başvuruları kabul edilecek, Lise ve dengi okullardan mezun olanlar kabul edilmeyecektir.
 • 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen olarak müracaatta bulunan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi bulunmaması şartı aranacaktır. (Terhis, tecil ya da muaf olmak)
 • Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar http://terme.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
 • Terme İlçesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Ders Ücreti Karşılığı ücretli öğretmenlik İlk görevlendirme Başvuru Süresi; 21/08/2020 tarihinde sona erecektir. 2. Dönem ihtiyaç duyulması halinde yine e-devlet üzerinden yapılan başvurular içinden sıralama ile ihtiyaç karşılanacaktır. Başvurular; e-devlet sistemi üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı uzantısından yapılacak olup, ayrıca il/ilçe müdürlüklerine şahsen veya posta vs yollar ile müracaat alınmayacaktır.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL ŞARTLAR

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu şart aranmayacaktır.)
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Askerlik yükümlüsü olan adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.

– Askerlikten muaf olmak,

– Askerliğini yapmış olmak,

– Askerliği tecil edilmiş olmak..

 • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.
 • FETO/PDY ve terör örgütleri kapsamında güvenlik soruşturması yapılacaktır.

Başvuruda yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI

Başvurular e- devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu modülünden başvuru yapılması.

a) Başvuru modülüne girilen bilgilere göre görevlendirme yapılacağından, sisteme girilen bilgilerin doğru

ve eksiksiz girilmesi.

b) Göreve başlanması durumunda girilen bilgilerin, asıl belgeleri ile kontrol edileceğinden yanlış bilgi

girilmesi durumunda görevlendirme iptal edilecektir.

c) Adaylar; asil ve yedek (yan alan) olmak üzere 2 branşta müracaat yapabilecek olup, Yedek Görev Almak İstediği

(örn; Yabancı dil, Bilgisayar gibi sertifika istenen) branşlardan göreve başlama esnasında sertifika  istenecektir.

d) e-devlet sistemi üzerinden yapılan başvurularda 2019 yılı KPSS puanları öncelik sırasında esas alınacaktır. Ancak 2020 KPSS sınavı Eylül ayında yapılacağından ve yeni mezun olan adaylarının KPSS puanı olmamasından doğan mağduriyeti gidermek için;

Branşlardaki öğretmen ihtiyacına göre KPSS puanı olanlar ile olmayanlar arasında oranlama yapılarak yeni mezun adaylar mağdur edilmeyecektir.

GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU

Sınıf Öğretmenliği için;

a) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Mezunları

b) Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar

c) Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından tezsiz yüksek lisans yapmış olanlardan sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar,

d) Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar,

  Branş Öğretmenliği için;

a) Eğitim Fakültesi ilgili alan mezunları

b) Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından alanlarında tezsiz yüksek lisans yapmış olanlar

c) Fen Edebiyat Fakültesi ilgili bölüm mezunlarından pedagojik formasyonu olanlar

d) Fen Edebiyat Fakültesi ilgili bölüm mezunları

e) Eğitim Fakültesi diğer alanlarından mezun olanlar,

f) Fen Edebiyat Fakültesi diğer alanlardan mezun olanlar

g)Diğer Fakülte mezunları

Okul Öncesi Öğretmenliği için;

2011/43 Nolu Ek ders karşılığı görevlendirme konulu genelge hükümlerindeki sıraya göre gerçekleştirilecektir.

Kendi Aralarındaki Sıralama Ölçütü

a ) 2019 yılı KPSS-121 puan üstünlüğüne göre, (Yeni Mezun adaylar, KPSS puanı olanlar ile ihtiyaca göre oranlanarak)

b) KPSS ye girmeyenler için Diploma notu üstünlüğüne göre

Önlisans Mezunları;

Okulöncesi, Dinkültürü, Ahlak Bilgisi ve İngilizce branşlarından lisan mezunlarının yeterli olmaması durumda önlisans mezunları değerlendirilecektir. Diğer Branşlarda önlisans mezunları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İSTENİLECEK EVRAKLAR

Görevlendirme esnasında istenecek olup, görevlendirmeler http://terme.meb.gov.tr internet sayfasında ilan edilecektir.

Başvurunuz Sonuçlandığında İstenilen Belgeler;

 1. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı (Müdürlüğümüzde fotokopi çekilerek aslı gibidir yapıldıktan sonra                                                                                      diploma aslı geri verilecektir. )
 2. Nüfus cüzdanın fotokopisi
 3. KPSS Sonuç Belgesi
 4. Sağlık raporu (Aile Hekiminden)
 5. Sabıka Kaydı
 6. Taahhütname (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzden verilecek)
 7. Eğitim fakültesi olmayanlar için formasyon belgesi
 8. Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
 9. Ziraat Bankası Terme Şubesinden hesap açılarak IBAN numarasının bulunduğu makbuz

 

 

 1. GÖREVLENDİRMELERİN YAPILMASINA DAİR ESASLAR
 2. Görevlendirmeler kurum amirinin yetkisi ile başlatılır.
 3. Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların belirttikleri ihtiyaçlara göre görevlendirmeler yapılacaktır.

3.Görevlendirmeler ile ilgili listeler http://terme.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanacak olup; ayrıca adaylara, başvuru sırasında verdikleri iletişim bilgilerinden ulaşılacaktır.

4.Evraklarını tamamlayan adayların görevlendirme onayı alınacak, aday ile Kurumumuz arasındaki sözleşme metninin imzalanması ve SGK girişi yapılmasının ardından okul/kurumdaki görevine başlatılması sağlanacaktır.

5.Bir Önceki eğitim-öğretim yılında görev alıp yıl içinde görevi yarıda bırakıp ayrılan ücretli öğretmenlere öncelik tanınmayacaktır.

 

Yorum yapın