ŞANLIURFA HALFETİ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2023-2024

ŞANLIURFA HALFETİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 1. Dönem Ücretli Öğretmenlik başvuruları

ŞANLIURFA HALFETİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

GENEL AÇIKLAMALAR

1-Ücretli Öğretmenlik görevlendirmeleri dönemlik yapılmakta olup 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 1.Dönem başvuruları e-devlette yaşanan sıkıntıdan dolayı kurumumuz tarafından elden teslim alınacaktır. (Üniversite mezunları başvuru yapabilir.) E-devlet üzerinde başvuru yapılması şart olup sistemsel sıkıntının giderildiği andan itibaren ücretli öğretmenlik başvurularının sistem üzerinden de yapılması zorunludur. Adaylar en geç 6 Eylül 2023 Çarşamba gününe kadar istenen evrakları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Hüseyin ATÇEKEN ve Oktay AYDIN’a teslim edeceklerdir. 6 Eylül 2023 tarihine kadar evrak teslimi yapmış olan öğretmenlerimize 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem alımları için öncelik tanınacaktır. 6 Eylül tarihinden sonraki süreçte de ücretli öğretmenlik başvuruları devam edecektir.

2-Üniversitelerin Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Sağlık Bilimleri lisans mezunları ile İlahiyat, Okul öncesi ve Çocuk Gelişimi branşlarında lisans / ön lisans programlardan mezun olanların başvuruları kabul edilecektir. Bu bölümlerin haricinde başka başvuru alınmayacak olup, ihtiyaç olması halinde meslek branşı mezunlarından da alım yapılacaktır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, İHL Meslek Dersleri Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi Öğretmenliği alanlarında lisans mezunu olmadığı/kalmadığı zaman ön lisans mezunu adaylara göre görev verilecektir. İlahiyat, Okul öncesi ve Çocuk Gelişimi dışındaki ön lisans programı mezunlarının başvuruları alınmayacaktır.

4- Ders Ücret Karşılığı görevlendirme durumunda; görevlendirilen kuruma kadrolu öğretmen ataması olması halinde, görevlendirmeye esas öncelik sırasının en son kişiden başlanarak, ders ücret karşılığı görevlendirme onayı iptal edilecektir. Önceliğin eşit olması halinde kura ile onay iptali yapılacaktır.

5-İhtiyaç oluştuğunda (boş norm, izin, rapor, tayin, emeklilik gibi nedenlerle) görevlendirmeler 2023-2024  Eğitim-Öğretim yılı boyunca aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

6-Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar http://Halfetimem.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanacaktır.

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA GÖRELENDİRİLECEKLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

  1. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyor olmak.
  3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.
  5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği 14 Haziran 2024 tarihine kadar tecil edilmiş olmak.(Bakaya kalmamak).
  6. Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

 DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU VE ESASLAR

A-Sınıf Öğretmenliği için öncelik sırası:

1-Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları

2- Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar

3- Fen  Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olanlar

4- Fen  Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olmayanlar

B- Ücretli Öğretmen görevlendirmeleri;

-İhtiyaca göre de kamu görevlileri ile emeklilerin görevlendirmeleri en son yapılacaktır.

C-Branş Öğretmenliği için öncelik sırası:

1- Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar

2- Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunlarından formasyonu olanlar

3- Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunları(formasyonsuz)

 D-Okul Öncesi öğretmenliği için öncelik sırası:

1) Talim ve Terbiye Kurulu Kararına göre okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programından     mezun ataması yapılmamış öğretmenlerden, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar.

2) Talim ve Terbiye Kurulu Kararına göre okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programından     mezun, (Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi dahil) ataması yapılmamış öğretmenlerden, lisans belgesi/diploması     olanlar.

3) Üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları.

4) Üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü ön lisans mezunları.

5) Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Meslek Yüksekokulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ön lisans mezunları.

6) Açık öğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup ön lisans mezunu olduğunu Belgelendirenler.

NOT 1: Görevlendirmeler KPSS puanlarına ve hizmetin gereği esaslarına göre yapılacaktır.

NOT 2: E-Devlette Yaşanan Sistemsel Sıkıntıdan Dolayı Ücretli Öğretmenlik Başvuruları Elden Kurumumuza Teslim Edilecektir.

NOT 3: E-Devletteki sistemsel sıkıntı çözüme kavuşturulduğunda, sistem üzerinden ücretli öğretmenlik başvuruları yapılması zorunludur.

İSTENİLEN EVRAKLAR: mavi telli dosya içerisinde aşağıdaki sıraya göre olmalıdır.

1-Başvuru Formu TIKLAYINIZ

2-Aile Hekiminden Alınacak Sağlık Raporu

3-Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (E-Devlet Çıktısı Kabul Edilecektir.)

4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5-Sabıka Kaydı

6-İki Adet Vesikalık Fotoğraf

7-Formasyon belgesi ve diğer sertifikalar(İngilizce-Bilgisayar)

8-E-Devletten Askerlik Durum Belgesi (Erkekler İçin)

9-Emeklilik Kimlik Kartı Fotokopisi (Emekliler için)

10-KPSS Sonuç Belgesi 


ÖNCEKİ DUYURU(16 AĞUSTOS 2023)

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİKTE İSTENİLEN EVRAKLAR:

1-Aile Hekiminden Alınacak Sağlık Raporu

2-Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (E-Devlet Çıktısı Kabul Edilecektir.)

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4-Sabıka Kaydı

5-İki Adet Vesikalık Fotoğraf

6-Formasyon belgesi ve diğer sertifikalar(İngilizce-Bilgisayar)

7-E-Devletten Askerlik Durum Belgesi (Erkekler İçin)

8-Emeklilik Kimlik Kartı Fotokopisi (Emekliler için)

9-KPSS Sonuç Belgesi

NOT:

2023 YAZ DÖNEMİ ATAMALARI BİTTİKTEN SONRA 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM İLK ALIMLAR 31.08.2023 TARİHİNE KADAR E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURAN ADAYLAR ARASINDAN ÖNCELİK SIRASI GÖZETİLEREK SEÇİLECEKTİR.
E-DEVLET BAŞVURU SÜRECİNDEN SONRA İLETİŞİME GEÇİLEN KİŞİLER EVRAK TESLİMİ YAPACAKTIR.

İLETİŞİME GEÇİLMEYEN ADAYLARIN EVRAKLARI KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir