ŞANLIURFA VİRANŞEHİR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2023-2024

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 1. Dönem Ücretli Öğretmenlik başvuruları

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için merkez ve kırsal mahalle okullarımızda görevlendirilmek üzere Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi + Pedagojik Formasyon belgeleri olan mezunların ek ders karşığında yapılcak görevlendirmeler için başvurular alınacaktır.

İlgililerin duyurunun ekindeki başvuru formunu doldurup; 16.08.2023 tarihi mesai bitimine kadar müdürlüğümüz “İNSAN KAYNAKLARI” birimine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru aşamasında belge ibrazı talep edilmeyecektir. Görevlendirme yapılması halinde aşağıda listelenen belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. Görevlendirmeler KPSS sınav puanına göre yapılacaktır.
İlgililere önemle duyurulur.

EK :
Başvuru Formu

GÖREVLENDİRME YAPILMASI HALİNDE İSTENİLEN BELGELER:

1- Diploma veya Mezuniyet Belgesi onaylı fotokopisi

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3- Sabıka Kaydı (E-Devlet’ten Alınabilir.)

4- Bir Adet Vesikalık Fotoğraf

5- Formasyon belgesi ve diğer sertifikalar(Yabancı Dil, Bilgisayar ve vb.)

6- Askerlik Durum Belgesi (Erkekler İçin)

7- KPSS Sonuç Belgesi

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA GÖREVLENDİRİLECEKLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

1. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen Genel ve Özel şartları taşıyor olmak.

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği 15 Haziran 2024 tarihine kadar tecil edilmiş olmak.(Bakaya kalmamak).

6. Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

7. Emekli olan branş ve sınıf öğretmenleri ek ders ücreti karşılığı öğretmenlik başvurusu müracaatında bulunabilecektir.

ÖNCEKİ DUYURU

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için merkez ve kırsal mahalle okullarımızda görevlendirilmek üzere Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi + Pedagojik Formasyon belgeleri olan mezunların ek ders karşığında yapılcak görevlendirmeler için başvurular alınacaktır.

İlgililerin duyurunun ekindeki başvuru formunu doldurup; 16.08.2023 tarihi mesai bitimine kadar müdürlüğümüz “İNSAN KAYNAKLARI” birimine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru aşamasında belge ibrazı talep edilmeyecektir. Görevlendirme yapılması halinde aşağıda listelenen belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. Görevlendirmeler KPSS sınav puanına göre yapılacaktır.
İlgililere önemle duyurulur.

EK      :
Başvuru Formu

GÖREVLENDİRME YAPILMASI HALİNDE İSTENİLEN BELGELER:

1- Diploma veya Mezuniyet Belgesi onaylı fotokopisi

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3- Sabıka Kaydı (E-Devlet’ten Alınabilir.)

4- Bir Adet Vesikalık Fotoğraf

5- Formasyon belgesi ve diğer sertifikalar(Yabancı Dil, Bilgisayar ve vb.)

6- Askerlik Durum Belgesi (Erkekler İçin)

7- KPSS Sonuç Belgesi

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA GÖREVLENDİRİLECEKLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

1. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen Genel ve Özel şartları taşıyor olmak.

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği 15 Haziran 2024 tarihine kadar tecil edilmiş olmak.(Bakaya kalmamak).

6. Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

7.  Emekli olan branş ve sınıf öğretmenleri ek ders ücreti karşılığı öğretmenlik başvurusu müracaatında bulunabilecektir.

Mavi dosya içerisinde sıralı olacak şekilde aşağıdaki evraklar teslim edilecektir.

1- Ceylanpınar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü web sayfasından alınan başvuru formu doldurulacak

2- Son altı ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf

3- Kimlik Kartının (Nüfus Cüzdanı) bir adet fotokopisi

4- Diploma veya Mezuniyet/Çıkış Belgesinin fotokopisi (Aslı ibraz edilecek)

5- Varsa Yüksek Lisans Diploma veya Mezuniyet/Çıkış Belgesinin fotokopisi (Aslı ibraz edilecek)

6- Varsa Pedagojik Formasyon Belgesi fotokopisi (Aslı ibraz edilecek)

7- Varsa son yapılan ve sonuçları açıklanan (güncel/geçerli) KPSS Sonuç Belgesi

8- Varsa Sertifika, Kurs, Seminer Belgeleri (Okul Öncesi, Özel Eğitim, İngilizce, Bilgisayar vb.) fotokopisi (Aslı ibraz edilecek)

9- Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge  (e-devlet’ten alınan barkodlu ve / veya karekodlu çıktı kabul edilmektedir.)

10- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet’ten alınan barkodlu ve / veya karekodlu çıktı kabul edilmektedir.)

ÖNEMLİ NOT: 25.08.2023 tarihlerinde sonuçları açıklanacak olan 2023-KPSS sonuç belgesiyle başvuru yapacak adayların sonuçlar açıklandıktan sonra KPSS Sonuç Belgesinin Müdürlüğümüze elden teslim etmesi gerekmektedir.

İLETİŞİM:

İnsan Kaynakları Yönetimi Birimi

İnsan Kaynakları Şefi Cemal EŞDUR

Tel: 0 505 482 88 30

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Derya GÜNTEKİN

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir