SARIKAMIŞ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017-2018

KARS SARIKAMIŞ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

KARS SARIKAMIŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

İlçemize bağlı okullarda kadrolu öğretmenlerle doldurulamayan veya sınıf ve branş öğretmenlerimizden askere giden, ücretsiz izne ayrılan ve raporlu olanların yerine öğretmen ihtiyacının olacağı düşüncesiyle Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. Maddesine göre ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır.

Görevlendirmeler Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda belirtilen atanmaya esas alanlara göre öğretmen olarak atanabilecek durumda bulunanlara branşlarına göre öncelik verilmek üzere KPSSP10-KPSSP121–KPSSP3-KPSSP93 puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

Ücretli Öğretmen görevlendirmelerinde aşağıdaki sıralama esas alınacaktır :
1- Eğitim Fakültesi mezunları ile Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu olup, formasyonu bulunanlar,
2- Emekli Öğretmenler, (01/08/2017 tarihi itibari ile 65 yaşını doldurmayanlar),
3- Fen-Edebiyat Fakültesi mezunları,
4- 4 yıllık diğer fakülte mezunları,
5- Adaylarımızdan yeterli müracaat olmaması durumunda 2 yıllık Yüksekokul Mezunları,
Okul Öncesi eğitimi öğretmen ihtiyacı görevlendirmeleri ise Bakanlığımız Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 29/07/2011 tarih ve 1985 sayılı yazıları doğrultusunda yapılacaktır.
Görev alacak olanlar formdaki taahhütlere uyacaklarını bildirdiklerinden mazeretsiz olarak görevden ayrılamayacaklardır.
Görev almak isteyenlerin 01/08/2017 – 15/09/2017 tarihleri arasında, hazırlanmış olan dilekçe örneğini doldurarak bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.
Görev almak isteyen öğretmenler Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuracaklardır.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1-Dilekçe Örneği.(İnternet sayfamızdan)
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
3-Diploma/Mezuniyet Belgesi/Çıkış Belgesinin Fotokopisi.
4-Emeklilik kimlik kartı fotokopisi.(Emekli olan öğretmenlerden)
5-Okul Öncesi Eğitim Semineri Belgesi (Okul öncesi alanında başvuru yapanlardan)
6- Formasyon belgesi (var ise).
7- KPSS Sonuç Belgesi (var ise)
8- Fotoğraf 1 Adet (Son 6 Ay içerisinde çekilmiş)

BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir