SARIVELİLER ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017-2018

KARAMAN SARIVELİLER İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik duyurusu

KARAMAN SARIVELİLER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

2017 – 2018 Eğitim – Öğretim Yılında ilimizdeki eğitim kurumlarında öğretmen ihtiyacı olduğu takdirde Müdürlüğümüzce Ücretli Öğretmen görevlendirmesi yapılacaktır.

İlçemiz merkezinde ve köylerinde Ek Ders Ücretli Öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar başvurularını 7 Ağustos – 31 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapabileceklerdir.

Ders Ücretli Öğretmen görevlendirmeleri Bakanlığımız Talim Terbiye Kurulunun 20/02/2012 tarih ve 9 sayılı kararına göre Öğretmenliğe kaynaklık eden Program/Bölüm ve Dal mezunlarının atanabileceği alanlar listesine göre belirlenmiş alanlara yapmaları gerekmektedir. Mezuniyetlerine uygun alana başvuru yapmayanların ya da bu çizelgede mezuniyet alanları bulunmayanların başvuruları ikinci öncelikli olarak değerlendirilecektir.

EK Ders Ücretli karşılığı Öğretmen görevlendirmeleri öncelikleri aşağıda belirtilen sıralamaya uygun olarak yapılacaktır:

a-) Eğitim Fakültesi

b-) Fakülte mezunu olup, Pedagojik Formasyon Sertifikası sahibi olanlar,

c-) Fakülte mezunları,

ç-) Önlisans mezunları

İngilizce alanında Ücretli Öğretmenlik için alan mezunlarından ihtiyacın karşılanamaması durumunda;

a-) Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyindeki İngilizce öğretim yapan bölüm mezunları,

b-) En az 40 Kredilik İngilizce eğitimi aldıklarını belgelendirmeleri koşuluyla yükseköğretim kurumlarının Almanca ve Fransızca bölümü mezunları,

c-) Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından ya da yükseköğretim kurulunca denkliği kabul edilmek kaydıyla yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce alanında en az (B) düzeyinde puan almış olanlar.

Görevlendirmeler yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

Görev Verilecek Adaylardan İstenecek Belgeler:

  1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)
  2. Mezuniyet Belgesi (Aslı Görülecek)
  3. Varsa Formasyon Belgesi (1 adet)
  4. KPSS 2017 Sınav Sonuç Belgesi (KPSS’ ye girenler için)
  5. Vesikalık Fotoğraf (1 adet)
  6. Adli Sicil Kaydı

7- Evraklar Mavi Kapaklı Yarım Dosya içinde teslim edilecektir.

NOT: Başvuru yapmak isteyen bütün adaylar, başvuru belgelerini  7 Ağustos – 31 Ağustos 2017 tarihleri arasında müdürlüğümüze gelerek teslim etmelidirler.

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir