şarkışla ücretli öğretmenlik

ŞARKIŞLA ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017-2018

SİVAS ŞARKIŞLA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik Başvuruları

SİVAS ŞARKIŞLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

Ek Ders Ücreti karşılığı Öğretmenlik başvuruları 07 Ağustos 2017 Pazartesinden itibaren başlayarak 07 Eylül 2017 tarihlerine kadar Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gerekli evraklarla birlikte şahsen yapılacaktır. Görev almak isteyen adaylar başvuru dilekçelerini aşağıdaki linkten veya Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Bölümünden elden alabileceklerdir.

Tüm evraklar aşağıda belirtilen sıralamaya göre yarım kapaklı dosya içinde Adı, Soyadı, Telefonu ve Branşı dosya üzerine yazılarak 07 Eylül 2017 tarihine kadar Şarkışla İlçe M.E.M İnsan Kaynakları Bölümüne elden teslim edilecektir.

ilgili dilekçe örneğini word belgesi olarak indirmek için tıklayınız.

ilgili dilekçe örneğini pdf belgesi olarak indirmek için tıklayınız.

AÇIKLAMALAR

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların öğretmen ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yapılacak olan Kaymakamlık onayı ile ders ücreti karşılığında, ücretli öğretmen görevlendirmelerine esas olmak üzere aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda ücretli öğretmenlik başvuruları alınacaktır.

1.İlçemiz merkez ve merkeze bağlı eğitim kurumlarında, Ek Ders Ücreti karşılığı Öğretmenlik başvuruları 07.08.2017– 07.09.2017 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır.

2.İlçemizde Ek Ders Ücretli Öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar başvuru dilekçelerini Müdürlüğümüzün http://sarkisla.meb.gov.tr adresinden veya Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Bölümünden elden alabileceklerdir.

3.Başvurular İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde kurulacak komisyonca, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucu görev verilecek adaylara sabit telefon veya cep telefonlarından irtibat kurulacak ve göreve başlamaları için müdürlüğümüze gelmeleri istenecektir. Değerlendirme yapılırken komisyonun kararı esas alınacak, komisyon öncelikli olarak Öğretmenlik tecrübesi ve KPSS puanı üzerinden başarı sıralaması yapacak ve sırası gelen adayın görevlendirilmesi yapılacaktır.

4.Ders Ücretli Öğretmen görevlendirmeleri Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 80 Sayılı TTK’nin çizelgesine uygun olarak yapılacağından, adaylar başvurularını bu çizelgedeki mezuniyetlerine göre belirlenmiş alanlara yapmaları gerekmektedir. Mezuniyetlerine uygun alana başvuru yapmayanların ya da bu çizelgede mezuniyet alanları bulunmayanların başvuruları ikinci öncelikli olarak değerlendirilecektir.

5.Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen görevlendirmeleri, aşağıda belirtilen sıralamaya uygun olarak yapılacaktır.

a)- Eğitim Fakültesi Mezunları

b)- Fakülte Mezunu olup, Pedagojik Formasyon Sertifikası sahibi olanlar

c)- Fakülte Mezunları

d)- Yüksek Okul Mezunları

6.BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN AŞAĞIDAKİ BELGELER İSTENECEKTİR.

a-)Diploma veya Mezuniyet belgesi fotokopisi (Aslı gösterilecek),

b-)Nüfus Cüzdanı fotokopisi(Aslı gösterilecek),

c)Pedagojik Formasyonu varsa fotokopisi (Aslı gösterilecek),

d-)2017 Yılı KPSS  Sonuç Belgesi yoksa 2015-2016 Yılı KPSS Sonuç Belgesi

e-)Alanı veya yan alanla ilgili kurs ve seminer belgelerinin fotokopisi (Aslı gösterilecek),
 

7.GÖREVLERDİRME YAPILMASI DURUMUNDA İSTENECEK BELGELER

a-)Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Şifresi İle E-Devlet üzerinden ücretsiz alınabilir),

b-)Sağlık Raporu (Aile Hekiminden alınabilir)

c-)Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi(Askerliğinin tecil edildiğini, askerlikten muaf olduğunu veya askerliğini yaptığını gösteren belgelerden biri)

d-) Bir ( 1) adet Vesikalık Fotoğraf

ATAMA İŞLEMLERİ

Müdürlüğümüze bağlı okullarda bulunan ihtiyaçlar göz önüne alınarak belirlenecek tarihte topluca ücretli Öğretmen görevlendirilmesi yapılır. İhtiyaç halinde yine tek olarak görevlendirme de yapılabilir. Bu durumda telefon yoluyla bilgilendirme yapılarak kişiye ulaşılır. Ancak ücretli öğretmenlik için başvuru yapıp, KPSS  puanı ile kadrolu olarak atanan öğretmenlerin başvurularının iptali için Müdürlüğümüz özlük bölümüne başvurması gerekmektedir. Atama işlemleri belirli aralıklarla ihtiyaçlara binaen Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar devam edebilir.

GÖREVE BAŞLAMA

Görevlendirilmesi yapılan ücretli öğretmenler görevlendirme belgelerini teslim alarak göreve başlarlar.

GÖREVDEN AYRILMA VE İSTİFA

Ücretli olarak görevlendirmesi yapılan öğretmenlerin yerlerine kadrolu öğretmen ataması yapılması durumunda veya izne ayrılan öğretmenin görevine başlaması durumlarında ücretli öğretmenin görevi sonlandırılır. Görev yaptığı Okul Müdürü ücretli öğretmenin görevini yerine getirememesi, Devlet Memurluğuna uymayan hal, hareket ve davranışlar ile kılık- kıyafet yönetmeliklerine uymaması durumunda ilgilinin görevine son verilmesini teklif edebilir.

UYARILAR

Yaptığınız başvurular takip eden Eğitim – Öğretim yılı için geçerlidir ve Eğitim – Öğretim yılı içinde herhangi bir zamanda e-posta, veya telefon gibi iletişim araçlarından uygun olan biriyle bilgilendirme yapılır.

8.2016  KPSS  puanına göre alanında kadrolu öğretmen olarak atanabilecek durumda olanların eğitim-öğretimi aksatmamak adına başvuruda bulunmamaları gerekmektedir.

** 9.Tüm evraklar yukarıda belirtilen sıralamaya göre yarım kapaklı dosya içinde Adı, Soyadı, Telefonu ve Branşı dosya üzerine yazılarak süresi içerisinde Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Bölümüne eldenteslim edilecektir.

10-Başvuru süresinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir