SELÇUKLU ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2018-2019

KONYA SELÇUKLU İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

KONYA SELÇUKLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

GÖREVLENDİRME BAŞVURUSU ÖN KABUL VE GÖREVLENDİRME ESASLARI

1. Bu esaslar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 89.maddesi ve Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
2. İlgililer, Selçuklu İlçesinde 2018-2019 öğretim yılı süresince öğretmen sayısının yetersiz olması halinde ihtiyaç bulunan/oluşacak eğitim kurumlarında görevlendirilecektir.
3. Ek ders ücreti karşılığı öğretmen görevlendirme başvuruları E-Devlet üzerinden alınacaktır.
4. Başvurulara ilişkin listeler E-Devlet sisteminden 14 Eylül 2018 Cuma günü itibariyle
alınacak olup bu tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Daha önceki yıllarda ek ders ücreti karşılığı öğretmen olarak görevlendirilen lisans
mezunları öncelikle değerlendirilecektir.
6. Ek ders ücreti karşılığı öğretmen görevlendirmelerinde 2018-KPSS puanı kullanılacaktır. Görevlendirmeler KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.
7. Ek ders ücreti karşılığı öğretmen görevlendirmeleri 17 Eylül 2018 tarihinden sonra
yapılacaktır.
8. Ders ücreti karşılığı öğretmen görevlendirmelerinde aşağıdaki sıralama takip edilecektir:
1.Öncelik : Eğitim fakültesi mezunları
2.Öncelik : Fen edebiyat fakültesi mezunları(Formasyon eğitimi alanlar)
3.Öncelik : Fen edebiyat fakültesi mezunları(Formasyon eğitimi almayanlar)
4.Öncelik : Yan alanı ve sertifikası olanlar.
5.Öncelik : Diğer alanlar
6.Öncelik : Ön lisans mezunları.
Emekli öğretmenler, ilgili öncelikte mezun öğretmen adayları tamamlandıktan sonra
görevlendirilecektir.
Kamu görevlileri ise tüm öncelikler tamamlandıktan sonra görevlendirilecektir.
9. Ders ücreti karşılığı öğretmen görevlendirmelerinde 8.maddede bahsedilen önceliklerle
ilgili açıklamalar:
9.1 Aşağıda listelenen sertifikalar görevlendirmeye esas olarak kabul edilecektir:

  • İngilizce
  • Bilgisayar
  • Zihinsel Engelliler (540 Saat )
  • Zihinsel Engelliler (160 saat )
  • Zihinsel Engelliler (150 saat)
  • Okul Öncesi (60 Saat)
  • Teknoloji Tasarım (90 Saat )
  • Diğer

Halk Eğitim Merkezlerince düzenlenen kurs sertifikaları (bilgisayar kullanımı kursu vb.) kabul edilmeyecektir.

9.2 Fakülte veya Açık öğretim Fakültesi 2+2 İngilizce ve okul öncesi öğretmenliği lisans programı bölümünün 3. ve 4. sınıf öğrencileri ihtiyaç olması halinde görevlendirileceklerdir. Bu kapsamdaki başvurular, lisans mezunlarının görevlendirilmeleri sonrası ihtiyacın devam etmesi halinde değerlendirilecektir.

10. Ders ücreti karşılığı öğretmen görevlendirme başvuruları sonucunda görevlendirme yapılacak olanlardan aşağıdaki belgeler istenecektir:
a. Son 6 ayda çekilmiş, vesikalık 1 adet fotoğraf (Form Dilekçeye yapıştırılacak)
b. Nüfus cüzdanı fotokopisi(Aslını göstermek suretiyle)
c. Savcılık Sabıka Kayıt Belgesi, (Yeni tarihli alınmış)
d. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi(Aslını göstermek suretiyle)
e. Başvuru tarihi itibariyle askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge
f. KPSS-2018 sonuç belgesi
g. Varsa sertifika (İngilizce – Bilgisayar – Zihinsel Engelliler 540 saat – Zihinsel Engelliler 160 saat – Zihinsel Engelliler 150 saat – Okul Öncesi 60 saat-Teknoloji Tasarım 90 saat – Diğer)
h. Fakülte veya Açık Öğretim Fakültesi 2+2 İngilizce ve Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı bölümünün 3.ve 4. sınıf öğrencisi olduğuna dair belge.