SENİRKENT ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2018-2019

ISPARTA SENİRKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

ISPARTA SENİRKENT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

657 Sayılı DMK’nın Ders görev başlıklı 89. maddesinde”(Değişik: 30/5/1974 – KHK/12;Aynen kabul:15/5/1975 – 1897/1 md.)Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı,ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur.” hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin kararın “Ders ücreti karşılığında görevlendirme “ başlıklı 9. maddesinde “ de

(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) (Değişik :24/9/2012-2012/3773 B.K.K.) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.

b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,

2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.” hükümlerini içermektedir.

Bu mevzuat hükümlerine uygun olarak müdürlüğümüze bağlı okullarda 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre “Ek Ders Ücreti karşılığı Ücretli Öğretmen” görevlendirmesi yapılacaktır.

Şartı tutanlar arasından görev almak isteyenlerin e-devlet üzerinden başvuru yapmaları için kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Millî eğitim bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslara göre Atamada Öncelik:

Madde 7- (Değişik: NİSAN 2003/2547 TD) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Bakanlıkça alanlara ve kontenjanlara göre belirlenecek taban puanının üstünde puan alanlar arasından puan üstünlüğü ve tercihleri dikkate alınarak;

a) Sınıf öğretmenliğine; Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Programından mezun olanlar,

b) İlköğretim alan öğretmenliklerine; Eğitim Fakültelerinin Karar eki çizelgedeki ilköğretim programlarından mezun olanlar,

Ancak, ilköğretim alan öğretmenlikleri programlarından mezun olanlar ile ilköğretim alan öğretmenliği öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı atama dönemlerinde, alanla ilgili orta öğretim alan öğretmenliği programı mezunları,

c) Orta öğretim alan öğretmenliklerine; Eğitim Fakülteleri, Fen Fakülteleri, Edebiyat Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri ile karar eki çizelgede yer verilen diğer yüksek öğretim programlarından mezun olup, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitirenler,

d) İngilizce öğretmen açığının, İngilizce öğretmenliğine kaynak olarak belirlenen ek çizelgedeki yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile karşılanamadığı durumlarda, bu dersin öğretmenliğine, yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarından mezun olup İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programını bitirenler ile Eğitim Fakülteleri, Fen Fakülteleri, Edebiyat Fakülteleri ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin alan öğretmenliği bölümlerinden mezun olup “Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)”nda (B) ve daha yukarı düzeyde puan alanlardan İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programını bitirenler

atanırlar.