SEYDİKEMER ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017-2018

MUĞLA SEYDİKEMER İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik duyurusu

MUĞLA SEYDİKEMER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

Başvurular 01.08.2017 tarihinde başlayıp 18.08.2017 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. İhtiyaç bulunması halinde ikinci başvurular yeniden alınacaktır.

Başvurular Müdürlüğümüze şahsen yapılacak olup bunun dışında posta, elektronik posta ve faks yoluyla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhtiyaç oluştuğunda görevlendirmeler başvuru formunda belirtilen esaslara ve KPSS-P10-P121  puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

A) Bu kılavuz 2017-2018 öğretim yılında Ders Ücreti Karşılığı Ücretli Öğretmenlik için başvuru ve yerleştirmelere ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacı ile oluşturulmuştur.

B) Müracaatta bulunan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi bulunmaması şartı aranacaktır. (Terhis, tecil ya da muaf olmak).

2017-2018 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENELŞARTLAR

A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının müracaatları da kabul edilecektir)

B) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

C) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

D) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş olmak.

E) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

öğretmenleri ders ücreti karşılığı öğretmenlik müracaatında bulunabileceklerdir.

F) Eğitim-öğretim yılı içerisinde öğrencilerin mağdur olmaması ve bütünlük sağlanması açısından görevlendirilenlerin, görevden ayrılma isteklerini belgeye dayandırmaları ve müdürlüğümüzce oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

G) Adayların, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bununla irtibatının değerlendirilmesi halinde irtifak ve intifa hakları kurumumuz tarafından resen iptal edilir.

BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI:

Başvurular Müdürlüğümüz şahsen yapılacak olup; bunun dışında posta, elektronik posta ve faks yoluyla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU:

A) Görevlendirmelerde öncelik, ihtiyaç bulunan branşlar bazında aşağıda belirtilen kriterlere göre belirlenecektir. Bu kriterlerin sağlanması durumunda adayların varsa KPSS-P10 ve P121 puan türünde aldığı puanlarda değerlendirilecektir.

B) Görevlendirmede başvuranlar arasında başvuru şartlarında eşitlik olması halinde, öncelikle Muğla/Seydikemer ilçesinde ikamet edenler, daha sonra ise iş deneyimi değerlendirilecektir.

C) Sınıf Öğretmenliği için öncelik sırası:

-) Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları

-) Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar

-) Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından tezli/tezsiz yüksek lisansı olanlar

-) Fen Edebiyat Fakültesi mezunları

  1. D) Branş Öğretmenlikleri için öncelik sırası:

-) Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar

-) Fen Edebiyat Fakültesi ilgili bölüm mezunlarından tezli/tezsiz yüksek lisansı olanlar

-) Fen Edebiyat Fakültesi ilgili bölüm mezunları

-) Fen Edebiyat Fakültesi diğer alanlardan mezun olanlar

-) Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunları KPSS-P10 ve P121 puanı üstünlüğüne göre öncelik verilecek olup Okul Öncesi öğretmenliğinde Üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü mezunları da görevlendirilecektir.

-) Öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı alanlarla sınırlı olmak üzere Meslek Yüksek Okulu (Önlisans) alan mezunlarına da görev verilebilir.

İSTENECEK EVRAKLAR:

A) Başvuru Formu(Buradan indirin)

B) Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

C) Formasyon (Olanlar) Aslı ve Fotokopisi

D) Mezuniyet Belgesi/Diploma Aslı ve Fotokopisi

E) Başvuruda KPSS (sınava girmiş adaylar için) puanını gösterir KPSS-P10 ve P121 Sonuç Belgesi

F) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığını gösterir belge.

GÖREVLENDİRMELERİN YAPILMASINA DAİR ESASLAR:

A) Görevlendirmeler, Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların belirttikleri ihtiyaçlara göre yapılacaktır.

B) Adaylara başvuru sırasında verdikleri iletişim bilgilerinden ulaşılacaktır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir