SEYHAN USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURULARI 2017-2018

ADANA SEYHAN ADANA İHSAN SABANCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Usta Öğretici başvuruları

ADANA SEYHAN İHSAN SABANCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU DUYURUSU

Okulumuz Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı için 2 (iki) usta öğreticiye ihtiyaç duyulmaktadır. 14.09.2017 Perşembe günü yapılması planlanan yazılı ve uygulamalı sınav başvurusu için 05.09.2017 – 11.09.2017 tarihleri arasında okul müdürlüğümüze dilekçeyle müracaat yapılması gerekmektedir.

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI ALANINDA USTA ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ
ARANAN ŞARTLAR
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Yabancı uyrukluların görevlendirilmesinde
Türkiye’de görev yapacak yabancı uyruklu öğretmenlerle ilgili şartlar aranır,
b) 18 yaşından küçük olmamak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
ç) Taksirli veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır
hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı
işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı
kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kışkırtıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya
istimal ve istikarıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü
bulunmamak.
d) Bayan olmak
e) Alanında eğitim fakültesi mezunu olmak.
f) Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından veya Yüksek Öğretim Kurulunca denkliği
kabul edilmek kaydıyla yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının ilgili alanlarından
sırasıyla yüksek lisans, lisans ve ön lisans mezunu olmak,
g) Alanında en az meslek lisesi mezunu olmak,
h) Ortaöğretim kurumu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak,
ı) En az ilkokul, ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi
olmak,
j) En az lise düzeyinde öğrenim görmüş olup uzman ve usta öğreticilik yapacağı
alanında/branşın tüm yetkinliğine sahip olduğunu belgelendirmek,

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1. CV (Özgeçmiş)
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(1 adet)
3-Diploma ve Öğrenim Belgesi (Aslı ve 1 adet Fotokopisi)
4- Sabıka Kaydı
5- Usta Öğreticilik Belgesi Aslı ve Fotokopisi