baykan ücretli öğretmenlik

SİİRT BAYKAN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2022-2023

SİİRT BAYKAN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

SİİRT BAYKAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

EK BAŞVURU YER VE TARİHİ:

Başvurular 20/09/2022-30/09/2022 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeler ile Müdürlüğümüz Atama Şubesine yapılacaktır. Ayrıca 2022-2023 eğitim öğretim yılı E-devlet üzerinden başvuru yapılacaktır. E-Devlet üzerinden 2022-2023 eğitim öğretim yılı için başvuru yapılmamışsa görevlendirme yapılamayacaktır.

Görevlendirmeler 2021 KPSS puan üstünlüğüne göre değerlendirilecektir.

DEĞERLENDİRME VE GÖREVLENDİRME ÖNCELİK SIRASI:

LİSANS PROGRAMLARINDAN

1- Eğitim Fakültesi Mezunları

2- Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları (Formasyon Belgesi Olanlar)

3- Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları

4- Lisans Mezunları

    ÖNLİSANS PROGRAMLARINDAN

1- Çocuk Gelişimi Programı Mezunları

ÖNEMLİDİR :

* Bir önceki öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere öncelik verileceğinden görev yapmış olanlar görev yaptıklarına dair belgeyi (İngilizce, Özel Eğitim belgesi olanlar ve/veya KPSS puanı sistemde güncel olmayan ve/veya görünmeyenler sonuç belgelerini) 20.09.2022 – 30.09.2022  tarihleri arasında Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Yönetimi Atama Şubesine getirmeleri gerekmektedir.

* Görev alacak olan öğretmenlerin mazeretsiz olarak görevden ayrılamayacaklardır.

* Gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı olarak yapılan görevlendirilmer tespiti halinde iptal edilecektir.

Yukarıda belirtilen programların dışında bir programdan mezun olanlar ihtiyaç duyulması halinde değerlendirilecektir.

Okul Öncesi eğitimi öğretmen görevlendirmeleri ise Bakanlığımızın 29.07.2011 tarih ve 1985 sayılı yazıları (2011/43 sayılı genelgesi) doğrultusunda yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME, GÖREVLENDİRME VE BİLGİLENDİRME:

Değerlendirmeler 2021 KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak olup, değerlendirme sonrası görevlendirilmesi uygun bulunanlar SMS, Telefon v.b iletişim araçları ile bilgilendirilecek ve Müdürlüğümüz Atama Şubesine gelerek müracaatta bulunacaktır. 

GÖREVLENDİRİLENLERDEN İSTENECEK BELGELER:

1- Diploma Veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (1 Adet)

2- Başvuru Formu (/meb_iys_dosyalar/2022_08/26150353_19160449_UCRETLY__BAYVURU_FORMU.docx)(1 Adet)

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  (1 Adet)

4- Varsa Formasyon Belgesi Fotokopisi (1 Adet)

5- 2021 KPSS sonuç belgesi

6- Sabıka Kaydı (1 Adet)

7- Resim (1 adet)

NOT:  Belgeler yarım kapak dosya içeresinde teslim edilecektir.

Aşağıdaki formu doldurup “GÖNDER” tuşuna basınız. Aşağıdaki formu doldurmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

https://forms.gle/uwVEzTqzeQXHkhr87 

ÖNCEKİ DUYURU

BAŞVURU YER VE TARİHİ:

Başvurular 26/08/2022-05/09/2022 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeler ile Müdürlüğümüz Atama Şubesine yapılacaktır. Ayrıca 2022-2023 eğitim öğretim yılı E-devlet üzerinden başvuru ekranı açıldığında  gerekli başvuru yine yapılacaktır. E-Devlet üzerinden 2022-2023 eğitim öğretim yılı için başvuru yapılmamışsa görevlendirme yapılamayacaktır.

Görevlendirmeler 2021 KPSS puan üstünlüğüne göre değerlendirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına Öğretmen olarak atama şartlarını taşımayanların (Çocuk Gelişimi Mezunları Hariç) başvuruları alınmayacaktır.

DEĞERLENDİRME VE GÖREVLENDİRME ÖNCELİK SIRASI:

LİSANS PROGRAMLARINDAN

1- Eğitim Fakültesi Mezunları

2- Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları (Formasyon Belgesi Olanlar)

3- Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları

    ÖNLİSANS PROGRAMLARINDAN

1- Çocuk Gelişimi Programı Mezunları

Ücretli Öğretmen görevlendirmelerinde aşağıdaki sıralama esas alınacaktır.

1- İlgi Kararın 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirileceklerde sırasıyla:

  1. a) Mezuniyeti, görevlendirileceği alanın öğretmen atamasına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları arasında yer alanlara,
  2. b) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programı mezunlarından, görevlendirileceği alan dışındaki programlardan mezun olup yan alanı görevlendirileceği alana uygun olanlara,
  3. c) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programı mezunlarından, görevlendirileceği alan dışındaki programlardan mezun olup mezuniyeti görevlendirileceği alana yakınlık gösterenlere,

ç) Mezuniyeti görevlendirileceği alana yakınlık gösterenlerden başlamak üzere diğer yükseköğretim programı mezunlarına, öncelik verilecektir.

2- Birinci madde kapsamında yapılacak görevlendirmelerde, Talim ve Terbiye Kurulunun “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”na ilişkin Kurul Kararında belirtilen öncelik durumları dikkate alınacaktır.

3- Bir alana birden fazla aynı nitelikleri taşıyanların başvuruları hâlinde sırasıyla; bir önceki öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen, Kamu Personel Seçme Sınavı puanı Yüksek olana öncelik verilecektir.

4- Ücretli Öğretmen başvuruları e-devlet uygulaması üzerinden yapılacak olup elden başvuru alınmayacaktır. Başvurular  26.08.2022 – 05.09.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

ÖNEMLİDİR :

* Bir önceki öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere öncelik verileceğinden görev yapmış olanlar görev yaptıklarına dair belgeyi (İngilizce, Özel Eğitim belgesi olanlar ve/veya KPSS puanı sistemde güncel olmayan ve/veya görünmeyenler sonuç belgelerini) 26.08.2022 – 05.09.2022 tarihleri arasında Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Yönetimi Atama Şubesine getirmeleri gerekmektedir.

* Görev alacak olan öğretmenlerin mazeretsiz olarak görevden ayrılamayacaklardır.

* Gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı olarak yapılan görevlendirilmeler tespiti halinde iptal edilecektir.

Yukarıda belirtilen programların dışında bir programdan mezun olanlar ihtiyaç duyulması halinde değerlendirilecektir.

Okul Öncesi eğitimi öğretmen görevlendirmeleri ise Bakanlığımızın 29.07.2011 tarih ve 1985 sayılı yazıları (2011/43 sayılı genelgesi) doğrultusunda yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME VE GÖREVLENDİRME ÖNCELİK SIRASI:

LİSANS PROGRAMLARINDAN

1- Eğitim Fakültesi Mezunları

2- Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları (Formasyon Belgesi Olanlar)

3- Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları

    ÖNLİSANS PROGRAMLARINDAN

1- Çocuk Gelişimi Programı Mezunları

Yukarıda belirtilen programların dışında bir programdan mezun olanlar ihtiyaç duyulması halinde değerlendirilecektir.

Okul Öncesi eğitimi öğretmen görevlendirmeleri ise Bakanlığımızın 29.07.2011 tarih ve 1985 sayılı yazıları (2011/43 sayılı genelgesi) doğrultusunda yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME, GÖREVLENDİRME VE BİLGİLENDİRME:

Değerlendirmeler 2021 KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak olup, değerlendirme sonrası görevlendirilmesi uygun bulunanlar SMS, Telefon v.b iletişim araçları ile bilgilendirilecek ve Müdürlüğümüz Atama Şubesine gelerek müracaatta bulunacaktır.

GÖREVLENDİRİLENLERDEN İSTENECEK BELGELER:

1- Diploma Veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (1 Adet)

2-Başvuru Formu (/meb_iys_dosyalar/2022_08/26150353_19160449_UCRETLY__BAYVURU_FORMU.docx)(1 Adet)

3-  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  (1 Adet)

4- Varsa Formasyon Belgesi Fotokopisi (1 Adet)

5- 2021 KPSS sonuç belgesi

6- Sabıka Kaydı (1 Adet)

 7- Resim (1 adet)

NOT:  Belgeler yarım kapak dosya içeresinde teslim edilecektir.

Aşağıdaki formu doldurup “GÖNDER” tuşuna basınız. Aşağıdaki formu doldurmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

https://forms.gle/AiY7qMJQABuoeepv8