SİNCANLI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2016

AFYON SİNCANLI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik duyurusu

AFYON SİNCANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2016 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı İlköğretim ve Ortaöğretim okullarında; 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında öğretmen ihtiyacı bulunması halinde “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin karar’ın” 9.Maddesi gereğince; ders ücreti karşılığında görevlendirilecek öğretmenlerin başvuruları aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda alınacaktır.

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞVURULARI

Ücretli Öğretmenlik Başvuruları 15 AĞUSTOS 2016 – 2 EYLÜL 2016 Tarihleri Arasında Alınacaktır.

AÇIKLAMALAR

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı İlköğretim ve Ortaöğretim okullarında; 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında öğretmen ihtiyacı bulunması halinde “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin karar’ın” 9.Maddesi gereğince; ders ücreti karşılığında görevlendirilecek öğretmenlerin başvuruları aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda alınacaktır.

A-ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1.Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.Kamu Haklarından mahrum bulunmamak,

3.Adli ve İdari Sicil Kaydı Bulunmamak ,(Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4.Sağlık yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir hali olmamak,

5-65 Yaş ve üstü olanlar ile Lise mezunlarının başvuru hakkı bulunmayıp başvursalar bile başvuruları geçersiz sayılacaktır

B-2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI:

1- Lisans veya Ön lisans mezunu olmak.

2-Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak,

3-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak,

C- 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCELİKLİ ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME KRİTERLERİ:

1-KPSS sınav sonucuna göre Eğitim Fakültesi Mezunları öncelikle mezun oldukları  alanından,

2-KPSS sınavına katılmayan Eğitim Fakültesi Mezunları öncelikle mezun oldukları  alanından,

3-KPSS sınav sonucuna göre Fen Edebiyat Mezunları Formasyonu olanlar öncelikle mezun oldukları  alanından,

4-KPSS sınavına katılmayan Fen Edebiyat Mezunları Formasyonu olanlar öncelikle mezun oldukları  alanlarında,

5-KPSS sınavına katılmayan Fen Edebiyat Mezunları Formasyonu olmayanlar öncelikle mezun oldukları  alanlarında,

6-Sınıf Öğretmenliği alanında Sınıf öğretmenliği mezunlarından ihtiyacın karşılanamaması durumunda 1., 2., 3.  4. ve 5. Maddelerde belirtilen 4 yıllık Yüksek okul mezunlarından sınıf öğretmenliğinde görevlendirmeler yapılacaktır.

7-Sınıf öğretmenliği alanında öğretmen ihtiyacı karşılanamaması durumunda diğer 4 yıllık Yüksek okulların diğer alanlarından mezun olanlar arasından sınıf öğretmenliğinde görevlendirmeler yapılacaktır.

8-Okul Öncesi Öğretmenliği için KPSS sınav sonucuna göre 4 Yıllık Yüksek Okul Mezunları öncelikle mezun olduğu  alanda,

9-Okul Öncesi Öğretmenliği için KPSS sınavına katılmayan 4 Yıllık Yüksek Okul Mezunları öncelikle mezun olduğu  alanda,

10-Okul Öncesi Öğretmenliği  için 4 yıllık yüksek okulu mezunlarından ihtiyacın karşılanamaması durumunda (2 Yıllık Okul Öncesi) Ön Lisans Mezunlarından Okul Öncesi öğretmenliğinden görevlendirilmeler yapılacaktır.

İlçemiz merkez ve köy okullarında ihtiyaç bulunan tüm branşlarda dışarıdan ek ders ücreti karşılığı olarak öğretmen görevlendirmeleri yapılacaktır.

D-Başvuru Yeri ve Şekli :

Başvurular İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün http://sinanpasa.meb.gov.tr/  adresinden yayınlanan duyuru ekindeki başvuru formu bilgisayar ortamında doldurularak şahsen müdürlüğümüz insan kaynakları bölümüne yapılacaktır.

E-ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

Adaylardan İstenecek Belgeler:

1-Ücretli Öğretmenlik İçin Başvuru Formu.

2-Diploma / Mezuniyet Belgesi / Çıkış Belgesinin (Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi) Aslı ve Fotokopisi.

3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve Aslı.

4-Pedagojik Formasyon Belgesi (Eğitim Fakültesi Mezunlarından İstenmez) Pedagojik Formasyon; Bakanlığımız ile Yükseköğretim Kurulu işbirliğiyle yurt içi üniversitelerce öğretmenlik meslek bilgisi alanında düzenlenen belgedir.

5-KPSS Sonuç Çıktısı (varsa)

6-SABIKA KAYDI (E-Devlet Sisteminden alınabilir)

7-Sağlık Raporu ( AİLE HEKİMİNDEN )

8-Kurs/Seminer Belgesi (varsa)

9-Fotoğraf (1 adet)

03.08.2016

(BAŞVURU FORMU MUTLUKA BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULACAK SONRA ÇIKTI ALINACAKTIR. ELLE DOLDURULMUŞ FORMLAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.)

Başvuru Formu İçin Tıklayınız: /meb_iys_dosyalar/2016_08/03032647_basvuru_formu.doc

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir