TATVAN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017-2018

BİTLİS TATVAN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

BİTLİS TATVAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

2017-2018 eğitim öğretim yılında İlçemize bağlı eğitim kurumlarındaki öğretmen ihtiyacını gidermek amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin esasların 9.maddesi gereğince Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen görevlendirmesi yapılacaktır.

BAŞVURU YER VE TARİHİ:

08/08/2017-25/08/2017 tarihleri arasında müracaatta istenen belgeler ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunulacaktır.

Kişiler görevlendirilmek istedikleri İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaatta bulunacaklardır. Bir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaatta bulunan kişi ikinci bir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaatta bulunamayacaktır. İki ayrı yere müracaat edenler tespit edildiği anda her iki veya daha fazla müracaatı varsa iptal edilip görevlendirilmesi yapılmayacaktır.
Müracaatta istenen belgelerden Dilekçe Örneği, Sağlık Durumu Beyanı Müdürlüğümüzün http://tatvan.meb.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Branş ve Sınıf Öğretmenliği için;
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri göz önünde bulundurularak, Fakülte Mezunları için KPSS Puan üstünlüğü ve öncelik sırasına göre,
1-Eğitim Fakültesi
2-Eğitim Bilimleri Fakültesi
3-Diğer Fakültelerin Öğretmenlik Bölümü
4-Formasyon Belgesi, Tezsiz Yüksek Lisans Belgesi, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası olanlar ile daha önceki yıllarda vekil ya da ücretli öğretmen olarak görev yaptığına dair belgesi bulunan diğer lisans ( fakülte) mezunları başvuruda bulunabileceklerdir.
5-Lisans mezunu olanlardan daha önce vekil veya ücretli öğretmen olarak görev yapmış olanlara öncelik verilecektir.

Okul Öncesi Öğretmenliği için;
İlçemiz Okul Öncesi eğitim öğretmen ihtiyacının atanan öğretmenler yoluyla giderilememesi halinde aşağıdaki sıraya göre öncelik verilerek ek ders ücret karşılığı okul öncesi öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır.

1-Okul Öncesi Öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun ataması yapılamamış öğretmenlerden, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar (KPSS puan üstünlüğüne göre)

2-Okul Öncesi Öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi mezunları dahil) ataması yapılamamış öğretmenlerden, lisans belgesi/diploması olanlar (KPSS puan üstünlüğüne göre)

3-Okul Öncesi Öğretmenliğine Talim Terbiye Kurulu kararına teşkil eden,
4-Üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi önlisans mezunları,
5-Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Meslek Yüksekokulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı önlisans mezunları,

6-Açıköğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup önlisans mezunu olduğunu belgelendirenler,

7- Ek Ders Ücret Karşılığı öğretmen görevlendirmesinde görev verip vermeme yetkisi idarenin takdirindedir.

MÜRACAATTA İSTENECEK BELGELER :
1-Dilekçe
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
4-Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (İdarece gerek görülmesi halinde e-Devlet çıktısı da istenecektir.)
5-KPSS Sonuç Belgesi ( Lisans Mezunları İçin: 2017; Ön Lisans Mezunları İçin: 2016 yılı KPSS Sonuç Belgesi)
6-Adli Sicil Kaydı (e-Devlet ve adliyeden alınacaktır).
7-Askerlik Durum Belgesi(Askerlik Şubesinden 2017-2018 eğitim öğretim yılı sonuna kadar askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge alınacaktır.)
8-Sağlık Raporu(Tek hekimden alınacaktır)

NOT: Belgeler yukarıdaki sıraya göre mavi dosya içinde evrak kayıt teslim edilecektir. Belirtilen belgelerden herhangi birini Müdürlüğümüze teslim etmeyenlerin başvurusu işleme alınmayacaktır.

NOT:

1-İstenen belgeler dosya halinde hazırlanarak insan kaynakları şubesine teslim edilecektir.
2- Görevlendirmeler ihtiyaç ölçüsünde belirlenen sıralamaya göre yapılacaktır.
3-2015-2016 eğitim öğretim yılında İlçemizde Ek ders karşılığı görevlendirilen ve Müfettiş Raporu doğrultusunda görevlerine son verilenler ile göreve gitmediği tutanakla tespit edilen kişilerin müracaat etmesi halinde başvuruları işleme alınmayacaktır.

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir