TİLLO ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2016

SİİRT TİLLO İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

SİİRT TİLLO İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2016-2017 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

Ücretli Öğretmen Başvuruları 01 – 07 /09/2016 tarihleri arasında alınacaktır. 2016 – 2017 Eğitim Öğretim yılı 1. Yarıyıl dönemi için bu tarihlerden sonra başvuru alınmayacaktır.

1-     Üniversitelerin lisans programları mezunları ile İngilizce, İlahiyat, Okul öncesi ve Çocuk Gelişimi branşlarında önlisans programlardan da mezun olanların başvuruları kabul edilecektir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, İHL Meslek Dersleri Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi Öğretmenliği alanlarında lisans mezunu olmadığı zaman, ön lisans mezunu adaylara KPSS sınav puanı üstünlüğüne göre görev verilecektir. İngilizce, İlahiyat, Okul öncesi ve Çocuk Gelişimi dışındaki önlisans programı mezunlarının başvuruları kabul edilmeyecektir.

2-     Ücretli Öğretmen görevlendirmeleri; KPSS puanı olanlardan, alanlar bazında öncelik sırası ve  kendi aralarında KPSS puanı üstünlüğüne göre, KPSS puanı olmayanların görevlendirmeleri ise KPSS puanı olanlardan sonra alanlar bazında öncelik sırası ve başvuru önceliğine göre yapılacaktır.

3-     İhtiyaca binaen ücretli öğretmen görevlendirmeleri; 2016-2017  Eğitim – Öğretim yılı süresince aşağıda belirtilen esaslara bağlı olarak devam edecektir.

4-     Ücretli öğretmen görevlendirmeleri KPSS puanı üstünlüğüne göre yapılacağından; adaylar KPSS sınav belgelerini  mutlaka başvuru evrakları ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde bu konuda adayın uğrayacağı mağduriyetten adayın kendisi sorumlu olacaktır. Görevlendirme sırasını etkileyeceğinden son başvuru tarihinden sonra  Müdürlüğümüze ibraz edilecek KPSS sınav belgesi dikkate alınmayacaktır.

5-     Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar http://tillo.meb.gov.tr adresindeki WEB sayfamızda yayınlanacaktır.

6-     Başvurular   “ http://tillo.meb.gov.tr “ adresinde yayımlanan Görevlendirme Başvuru Formu doldurularak, istenen belgelerle birlikte dosya içinde Müdürlüğümüze elden teslim edilecektir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMELERİNDE ÖNCELİK DURUMU VE ESASLAR

1-     Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-     Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3-     TCK’ nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve  bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,  rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4-     Sağlık durumunun Öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.

5-     Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş olmak.(Bakaya kalmamak).

6-     Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMELERİNDE ÖNCELİK DURUMU VE ESASLAR

A-  Ücretli Öğretmen görevlendirmeleri:

ØKPSS puanı olanlardan; alanlar bazında öncelik sırası ve  kendi aralarında KPSS puanı üstünlüğüne göre,

ØKPSS sınav puanı olmayanların görevlendirmeleri KPSS sınav puanı olanlardan sonra alanlar bazında öncelik sırası ve başvuru önceliğine göre,

Øİhtiyaca göre de kamu görevlileri ile emeklilerin görevlendirmeleri en son yapılacaktır.

B-  Sınıf Öğretmenliği için öncelik sırası:

ØEğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları

ØEğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar

ØEğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar

ØFen Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olanlar

ØFen Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olmayanlar

ØDiğer Fakülteler

C-  Branş Öğretmenliği için öncelik sırası:

ØEğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar

ØFen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunlarından formasyonu olanlar

ØFen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunları (formasyonsuz)

ØDiğer Fakülteler.

D-  Okul Öncesi öğretmenliği için öncelik sırası:

ØTTK Kararına göre okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yükseköğretim programından mezun ataması yapılmamış öğretmenlerden, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar.

ØTTK Kararına göre okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programından mezun, (Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi dahil) ataması yapılmamış öğretmenlerden, lisans belgesi/diploması olanlar.

ØÜniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları.

ØÜniversitelerin okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü ön lisans mezunları.

ØMeslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Meslek Yüksekokulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ön lisans mezunları.

ØAçık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümü ön lisans mezunları.

ØKML Çocuk Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksekokul Mezunu olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar.

ØHalen İlköğretim okullarında görevli norm kadro fazlası sınıf öğretmenleri ile Sınıf öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olup atanamamış olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar.

ØTTK Kararında yer alan alanlardan mezun olup atanamamış alanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar.

İSTENEN EVRAKLAR:

1)   Diploma veya Mezuniyet Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)

2)   Nüfus Cüzdan fotokopisi (Aslı ve Fotokopisi)

3)   Formasyon belgesi  (Varsa Aslı ve Fotokopisi)

4)   KPSS Sonuç Belgesi (Varsa eklenecektir)

5)   Kurs/Seminer Belgesi (Okul Öncesi Alanında – Aslı ve Fotokopisi)

6)   Fotoğraf (1 Adet) (Son 6 ayda içinde çekilmiş olmak)

7)   Adli Sicil Kaydı

8)   Tek Tabip Sağlık Raporu

9)   Okul öncesi eğitim alanında almış olduğu 60 saatlik seminer belgesi (Okul Öncesi Öğretmenleri için)

10)    Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için görevlendirme yapıldığında istenecektir.)

GÖREVLENDİRME BAŞVURU FORMU İÇİN  TIKLAYINIZ…

 

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir