TUZLUCA ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017-2018

IĞDIR TUZLUCA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

IĞDIR TUZLUCA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

Ücretli Öğretmenlik başvuruları 15 Ağustos 2017 tarihi saat 08:00’de başlayıp 2017-2018 eğitim öğretim yılı süresince devam edecektir. Ancak, 18 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak başvurular birinci sıralamaya alınacak, bu tarihten sonra yapılacak başvurular birinci sıralamadaki tüm adaylar bittikten sonra ikinci sıralamaya alınacaktır

GENEL AÇIKLAMALAR:

 1. Bu kılavuz 2017-2018 öğretim yılında ders ücreti karşılığı ücretli öğretmenlik için başvuru ve yerleştirmelere ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacı ile oluşturulmuştur.
 2. Üniversitelerin öğretmenlik mesleği ile ilgili lisans ve diğer alanlardan (Eğitim Fak, Fen Edebiyet Fak ve Diğer Programlar) mezun olanların başvuruları ile din kültürü ve ahlak bilgisi, meslek dersleri ve okul öncesi branşlarında önlisans programlardan mezun olanların başvuruları kabul edilecektir.
 3. Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar http://tuzluca.meb.gov.tr/ adreslerinden yayınlanacaktır.
 4. Başvuru Süresi; 15 Ağustos 2017 tarihinde başlayıp, 2017-2018 eğitim öğretim yılı süresince devam edecektir. Ancak eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte oluşacak ihtiyaçları zaman kaybetmeden karşılayabilmek amacıyla, 18 Eylül 2017 mesai bitimine kadar yapılacak başvurular, her alanda, birinci sıralama adıyla kılavuzdaki esaslara göre sıralanacaktır. Herhangi bir alanda bu sıralamadaki tüm başvurular bitinceye kadar ikinci sıralama yapılmayacaktır. Ancak ihtiyaç oluşan alanla sınırlı olmak üzere ikinci bir sıralama yapılacaktır.

Aynı Belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini doldurmayan öğretmen varken bu dersler Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararında belirtilen 9.cu madde de sayılanlara verilmeyecektir. İlçemizde norm kadro fazlası bulunan alanlarda kesinlikle ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılmayacaktır.

 1. Ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar, İlimize bağlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yalnız birine müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla ilçeye başvuru yapan adayın tespit edilmesi halinde başvurusu geçersiz sayılarak ilimiz genelinde görev verilmeyecektir.
 2. Başvurular http://tuzluca.meb.gov.tr/ internet sayfasında yayınlanacak formu doldurarak yapılacaktır.
 3. Görevlendirmeler (Ücretli Öğretmenleri Yerleştirme Komisyonu) objektif, şeffaf ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde yapılacaktır. Bu çerçevede mezun olduğu yüksek eğitim programına göre ücretli öğretmenlik sıra listesi internet sayfalarında yayımlanacaktır.

 

2017-2018 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL ŞARTLAR:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.
 5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.
 6. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş olmak.
 7. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
 8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.
 9. Emekli olan tüm branş ve sınıf öğretmenleri ders ücreti karşılığı öğretmenlik müracaatında bulunabileceklerdir.
 10. Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi yabancı dil (almanca, fransızca, ingilizce) alanlarına başvuruda bulunacak adaylar KPSSP121 puan türünden sıralama yapılacaktır.

 

Yukarıda sayılan alanlar dışındaki diğer alanlara atanacaklar KPSSP10 puan türünde, öğretmenlik mezunu dışındaki diğer mezunlar ilgili puan türünde sıralama yapılacaktır.

BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI:

 • Başvurular buradan erişeceğiniz online form doldurarak yapılacaktır.
 • Başvuru sonuçlan http://tuzluca.meb.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacaktır.
 • Başvuruda bulunan adaylar, görevlendirme öncesinde istenilecek evrakları eksiksiz olarak Tuzluca Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Hizmet Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU:

Görevlendirmelerde öncelik adayların aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre KPSSP121 – KPSSP10 puan türünde aldığı puanlar olacaktır. KPSS puanı olmayanlar alanlarında kendi arasında başvuru önceliğine göre sıralanacaktır. Bütün alanlarda emekli öğretmenler, KPSS’li ve KPSS’siz başvurulardan sonra değerlendirmeye alınacaktır.

Sınıf öğretmenliği için öncelik sırası:

 • Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları
 • Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar
 • Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar
 • Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar

Branş öğretmenlikleri için öncelik sırası:

 • Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar
 • Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunlarından tezsiz yüksek lisansı olanlar
 • Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunları
 • Fen Edebiyat Fakültesinin diğer alanlardan mezun olanlar.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Meslek Dersleri alanlarında lisans mezunu olmadığı/kalmadığı zaman önlisans mezunu adaylara görev verilebilir.

Okul Öncesi öğretmenliği için öncelik sırası :

 • Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararına göre, okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun, ataması yapılamamış öğretmenlerden, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar (KPSS puan üstünlüğüne göre)
 • Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararına göre, okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun, (Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi mezunları dâhil) ataması yapılamamış öğretmenlerden, lisans belgesi/diploması olanlar KPSS puan üstünlüğüne göre)
 • Üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları
 • Üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü ön lisans mezunlarıMeslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Meslek Yüksekokulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ön lisans mezunları
 • Açıköğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup ön lisans mezunu olduğunu belgelendirenler
 • Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksek okul mezunu olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar
 • Halen ilköğretim okullarında görevli norm kadro fazlası sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olup atanamamış olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar
 • Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararında yer alan alanlardan mezun olup atanamamış olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar.

 

İSTENECEK EVRAKLAR:

 1. Diploma/Mezuniyet Belgesi/Çıkış
 2. Pedagojik formasyon veya yüksek lisans belgesi (Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları İçin Varsa)
 3. Nüfus cüzdanın fotokopisi
 4. Emeklilik kimlik kartı fotokopisi
 5. Varsa kurs, seminer belgesi
 6. KPSS Sonuç Belgesi (Varsa)
 7. 60 Saatlik Okul Öncesi Seminer Belgesinin Fotokopisi.
 8. Adli Sicil Kaydı (Görevlendirme yapılırken)
 9. Sağlık Raporu (Görevlendirme yapılırken)

 

GÖREVLENDİRMELERİN YAPILMASINA DAİR ESASLAR:

 • Görevlendirmeler, Müdürlüğünüze bağlı okul ve kuramların belirttikleri ihtiyaçlara göre yapılacaktır.
 • Evraklarını tamamlayan adayların görevlendirme onayı alınarak SGK girişinin yapılmasının ardından okul/kurumdaki görevine başlatılması sağlanacaktır.
 • Yerine kadrolu atama yapıldığı ya da görevlendirildiği kurumda ilgili alanda ihtiyaç kalmaması gibi adayın kendisinden kaynaklanmayan sebeplerle görevi sona eren adaya, talep etmesi halinde başka kurumlarda ihtiyaç bulunduğunda öncelik tanınacaktır.
 • Okul Müdürlüğünce eğitim-öğretim yılı içerisinde öğretmenlik mesleğinde yetersiz olduğu tespit edilenlerin görevlendirmeleri hemen iptal edilecek bir daha müdürlüğünüzce görevlendirme yapılmayacaktır.

 

Ücretli öğretmenlik görevlendirmesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için yapılacaktır. Bu süre dolmadan mazeretsiz olarak görevden ayrılanlar bir sonraki 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ>>>

Not 1: Ücretli Öğretmenlik sonuçları açıklandıktan sonra yukarıdaki evraklar sizlerden alınacaktır.

Not 2: Başvuru formu MEB ağında doldurulamaz özel ağlardan doldurulması gerekir.

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir