YAHŞİHAN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2018-2019

KIRIKKALE YAHŞİHAN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

KIRIKKALE YAHŞİHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

2018-2019 eğitim-öğretim yılında Müdürlüğümüz; Yahşihan İlçe Milli eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda kadrolu öğretmenlerle doldurulamayan veya sınıf ve branş öğretmenlerimizden askere giden, aylıksız izne ayrılan ve raporlu olanların yerine öğretmen ihtiyacının karşılamak üzereücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır.

Ders ücreti karşılığındayapılacak öğretmengörevlendirmeleri içinbaşvurular; https://www.turkiye.gov.tr internet adresinden “Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu” başlığı altındaelektronik ortamda alınacaktır.

BAŞVURUSU ÖN KABUL VE GÖREVLENDİRME ESASLARI

 1. Yahşihan ilçesi için başvuru yapan adaylar, 2018-2019 eğitim öğretim yılı süresince Yahşihanmerkez vemerkeze bağlı eğitim kurumlarındaihtiyaç bulunan eğitim kuramlarına görevlendirilecektir.
 2. Başvurular tüm branşlarda alınacak, Müdürlüğümüzün var olan veya oluşacak ihtiyaçları doğrultusunda yıl içerisinde başvuran adaylar kendi aralarında branşları bazında sıralanacak,e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapan adaylardan karşılanacak olup, e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmayan hiçbir adayın ücretli öğretmen olarak görevlendirmesi yapılmayacaktır.
 3. Başvuru yapan adaylardan ihtiyaç bulunan okullara 2018-2019 eğitim-öğretim yılı süresince https://www.turkiye.gov.trinternet adresinden başvuru yapan adaylardan sıralamaya göre görevlendirme yapılacaktır.
 4. Başvuru yapanlar başvuru esnasında herhangi bir evrak teslim etmeyecek, başvurusu kabul edilen ve görevlendirmesi uygun olanlar elektronik başvuruda belirttikleri telefonlarına veya e-postalarına ulaşıldığında aşağıda belirtilen evraklarla Müdürlüğümüz atama bürosuna şahsen müracaat edeceklerdir. Beyan ettiği bilgilerde eksik ve hata olan adayın görevlendirilmesi yapılmayacaktır..
 5. Duyurulan adaylardan kendisine ulaşılamayan veya çağrıldığı halde başvuru evraklarını getirmeyenlerin yerine sıradaki kişi görevlendirilecektir. Bu nedenle mağduriyet yaşanmaması için başvuru yapanların iletişim adreslerinin aktif olması gerekmektedir.
 6. Göreve başlatılan adaylardan Milli Eğitim Müdürlüğünün kabul ettiği bir mazereti olmadan görevden ayrılanların aynı yıl içinde ve daha sonraki yıllarda başvuruları kabul edilmeyecektir.
 7. Göreve başlatılan adaylardan geçerli mazereti olanların ise görevden ayrılmadan 30 gün önce Müdürlüğümüze bilgi vermesi gerekmektedir.
 8. Görevlendirmeler ihtiyaç olan branşlaragöre aşağıdaki öncelik sırası dikkate alınarakKPSSpuan sıralaması / Diploma Notlarınagöre yapılacaktır.
 9. Ders ücreti karşılığında yapılacak öğretmenlerimiz Güvenlik Soruşturması neticesinde göreve başlatılacak, Güvenlik Soruşturması olumsuz gelenler başlatılmayacak göreve başlamış olsa bile görevlendirmesi iptal edilecektir.

*Sıralamada Kullanılacak Öncelik:

(1)KPSS P121 -(2017 veya 2018 KPSS Alan Sınavına Giren Adayların Kullanacağı Puan Türü)

(2)KPSS P10 -(2017 veya 2018 KPSS Sınavına Giren Alan Sınavına Girmeyen Öğretmenlerinin Kullanacağı Puan Türü)

(3)DİPLOMA NOTU LİSANS -(Puanı Olmayan Eğit. Fak.ve Fen Edb. Fak. Mezunlarının Diploma Notu)

(4)KPSS P3 -(2017 veya 2018KPSS Sınavına Giren Diğer Fakülte Mezunlarının Kullanacağı Puan Türü)

(5)EMEKLİ ÖĞRETMENLER -(Puan Türü ve Puan Kısmını Boş Bırakacak)

EĞİTİM DURUMU

Okul Öncesi Öğretmenliği için;

 • Talim Terbiye Kurulu Kararına göre Okul Öncesi Öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun ataması yapılmamış öğretmenlerden,lisans üstü belgesi/diploması olanlar, (KPSSPuan Üstünlüğü)
 • Talim Terbiye Kurulu Kararına göre Okul Öncesi Öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun(Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi mezunları dahil) ataması yapılmamış öğretmenlerden, lisans belgesi/diploması olanlar, (KPSSPuan Üstünlüğü)
 • Üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları, (KPSSPuan Üstünlüğü)
 • Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü önlisans mezunları,(Diploma notu üstünlüğü) ve Montösörlük eğitimi uygulayan anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıfında görevlendirilecek adaylarda Montösörlük eğitim belgesi aranacaktır.

Diğer Alanlardaki Ders Ücreti Karşılığı ve Vekil Öğretmen Görevlendirme İçin;

 1. Eğitim Fakültesi Mezunları veya Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları(Pedagojik Formasyon Almış Olanlar)
 2. Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları(Pedagojik Formasyonu Olmayanlar)
 3. Diğer Fakülte Mezunları
 4. Emekli Öğretmenler

BAŞVURU FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 1. Başvuru formunda yer alan Puan Türü ve Puanı alanına 2017 veya 2018 KPSS P121, KPSS P10, KPSS P3, DİPLOMA NOTU puanlarından,durumunuza uygun olan puanı 00,00000 (Virgül İşaretini Kullanınız) formatında yazınız.
 2. 2017 veya 2018 yılında yapılan KPSS Lisans sınava girmeyen fakülte mezunları Puan Türü alanına DİPLOMA NOTU LİSANS yazarak puan alanına diploma notlarını 00,00 (yüzlük sisteme dönüştürülmüş- Yüzlük sistem puanlarını öğrenmek için tıklayınız) formatında yazacaktır.
 3. Önlisans mezunları Puan Türü alanında DİPLOMA NOTU ÖNLİSANS yazarak puan alanına diploma notlarını 00,00 (yüzlük sisteme dönüştürülmüş) formatında yazacak, önlisans mezunları KPSS puanı yazmayacaktır.(Önlisans KPSS puanları dikkate alınmayacaktır.)
 4. Emekli Öğretmenler Puan Türü ve Puanı Alanlarına 0 (sıfır) yazacaklardır.
 5. Başvuru formunun sehven eksik veya hatalı doldurulması halinde https://www.turkiye.gov.tr internet adresinden “Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik başvuru ekranına girerek gerekli güncelleme işlemi elektronik olarak yapılacaktır.

GÖREV VERİLMESİ HALİNDE İSTENECEK BELGELER

 1. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslıyla beraber fotokopisi.
 2. Diploma Notu için Transkrip
 3. Nüfus Cüzdanının aslıyla beraber fotokopisi.
 4. Fotoğraf (1 Adet)
 5. Varsa kurs belgesi aslıyla beraber fotokopisi
 6. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sistemi üzerinden alınanlarda geçerli sayılacaktır)
 7. Sağlık Raporu (Sağlık ocağından veya aile hekiminden alınan rapor yeterli olacaktır.)
 8. KPSS Sonuç Belgesi

GÖREVLENDİRME TAKVİMİ

Görevlendirmelerin Yapılması 14/09/2018-18/01/2019
Not: Yeni ihtiyaç çıkması halinde aynı usulle ilana ihtiyaç duyulmadan mevcut başvurular içinden görevlendirme yapılacaktır.

 

 

Yorum yapın