YAHYALI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017-2018

KAYSERİ YAHYALI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik duyurusu

KAYSERİ YAHYALI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

İlçemize ücretli öğretmenlik başvuruları 10/08/2017 – 29/08/2017 arasında yapılacaktır. Başvuru formu daha sonra yahyali.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanacak olup, başvuru formuna ek olarak aşağıdaki belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

  1. Diploma/Mezuniyet Belgesi
  2. Pedagojik Formasyon veya yüksek lisans belgesi (Fen Edebiyat
  3. Mezunları İçin Varsa)
  4. Nüfus cüzdanın fotokopisi
  5. Varsa kurs, seminer belgeleri
  6. KPSS Sonuç Belgesi (2017 Alan)

 

Başvuruda bulunacak adayların yukarıda belirtilen tarih aralığında belgeleri eksiksiz Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Servisine elden teslim etmeleri gerekmekte olup; belgegeçer, eposta vb. ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

FETÖ/PDY veya herhangi bir terör örgütü ile ilişiği tespit edilenler, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından sabıkası olanlara görev verilmeyecektir.
Görevlendirilecek adaylar için Müdürlüğümüzce güvenlik soruşturması yapılacaktır.

Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası:
100. Yıl Mahallesi Kayseri Caddesi Yurt Sokak No29/B Yahyalı / Kayseri (Kaymakamlık lojmanları arkası)

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir