ZİLE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017-2018

TOKAT ZİLE İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

TOKAT ZİLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU


Ders ücreti karşılığında yapılacak öğretmen görevlendirmeleri için başvurular; 14/08/2017-31/08/2017 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Bu tarihler arasında başvuramayan öğretmenler için ihtiyaç bulunması durumunda elektronik ortamda ikinci bir başvuru alınacaktır.

BAŞVURU

 1. Başvurular sadece Zile Merkez ve merkeze bağlı köy ve belde okullarına yapılacak görevlendirmeler için geçerli olacak, ancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda ilçelere başvuru bilgileri verilebilecektir. Diğer ilçelerde görev yapmak isteyenler doğrudan ilgili ilçeye başvuru yapacaktır.
 2. Başvurular tüm branşlarda alınacak, Müdürlüğümüzün var olan veya oluşacak ihtiyaçları doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılarak görevlendirmeler alınan başvurular arasından yapılacaktır.
 3. Yukarıda belirtilen başvuru tarihlerinde başvuran adaylar kendi aralarında branşları bazında sıralanacak, öğretmen ihtiyaçları öncelikle bu listeden karşılanacaktır. Bu tarihten sonra başvuru yapanlar başvuru listesinin (ilgili alanda) bitmesi halinde değerlendirmeye alınacaktır.
 4. Başvuru yapanların sıra listesi 08/09/2017 tarihinde Müdürlüğümüze ait internet adresinde yayınlanacak olup, ihtiyaç bulunan okullara 2017-2018 eğitim-öğretim yılı süresince bu sıralamaya göre görevlendirme yapılacaktır. Yayınlanan listede bilgileri eksik veya hatalı olanların Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Öğretmen Atama Birimi ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
 5. Müdürlüğümüzün görevlendirme listesinde yer almasına rağmen aynı dönemde başka bir kurumda ve şehirde görevli olan adayların veya atananların Müdürlüğümüze bilgi vermesi gerekmektedir.
 6. Başvuru yapanlar başvuru esnasında herhangi bir evrak teslim etmeyecek, başvurusu kabul edilen ve görevlendirmesi uygun olanlar elektronik başvuruda belirttikleri telefonlarına veya e-postalarına ulaşıldığında başvuru formunun imzalı bir çıktısı ve aşağıda belirtilen evraklarla Müdürlüğümüz atama bürosuna şahsen müracaat edeceklerdir. Beyan ettiği bilgilerde eksik ve hata olan adayın görevlendirilmesi yapılmayacaktır..
 7. Duyurulan adaylardan kendisine ulaşılamayan veya çağrıldığı halde başvuru evraklarını getirmeyenlerin yerine sıradaki kişi görevlendirilecektir. Bu nedenle mağduriyet yaşanmaması için başvuru yapanların iletişim adreslerinin aktif olması gerekmektedir.
 8. Göreve başlatılan adaylardan Milli Eğitim Müdürlüğünün kabul ettiği bir mazereti olmadan görevden ayrılanların aynı yıl içinde ve daha sonraki yıllarda başvuruları kabul edilmeyecektir.
 9. Göreve başlatılan adaylardan geçerli mazereti olanların ise görevden ayrılmadan 30 gün önce Müdürlüğümüze bilgi vermesi gerekmektedir.
 10. Görevlendirmeler ihtiyaç olan branşlara göre aşağıdaki öncelik sırası dikkate alınarak KPSS puan sıralaması ve Diploma Notlarına göre yapılacaktır.

*Sıralamada Kullanılacak Öncelik:

(1) KPSS P121 – (2017 KPSS Alan Sınavına Giren Adayların Kullanacağı Puan Türü)

(2) KPSS P10 – (2017 KPSS Sınavına Giren Alan Sınavına Girmeyen Öğretmenlerinin Kullanacağı Puan Türü)

(3) DİPLOMA NOTU LİSANS – (Puanı Olmayan Eğit. Fak.ve Fen Edb. Fak. Mezunlarının Diploma Notu)

(4) KPSS P3 – (2017 KPSS Sınavına Giren Diğer Fakülte Mezunlarının Kullanacağı Puan Türü)

(5) EMEKLİ ÖĞRETMENLER – (Puan Türü ve Puan Kısmını Boş Bırakacak)

(6) NOT: Ayrıca Görevlendirmelerde, daha önce ki iş deneyimi, çalıştığı okuldaki performansı, (okul idarelerince yapılan değerlendirme notu) başarısı, öğrencilere, velilere ve idareye karşı davranışı, tutumu ve ilişkileri, görev aldığı okuldaki öğrenci başarısı gibi faktörler gözönünde bulundurulacak ve adayın görev almasında öncelik sırası değişecektir.

EĞİTİM DURUMU

Okul Öncesi Öğretmenliği için;

 1. Talim Terbiye Kurulu Kararına göre Okul Öncesi Öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun ataması yapılmamış öğretmenlerden, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar, (KPSS Puan Üstünlüğü)
 2. Talim Terbiye Kurulu Kararına göre Okul Öncesi Öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun (Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi mezunları dahil) ataması yapılmamış öğretmenlerden, lisans belgesi/diploması olanlar, (KPSS Puan Üstünlüğü)
 3. Üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları, (KPSS Puan Üstünlüğü)
 4. Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü önlisans mezunları, (Diploma notu üstünlüğü) ve Montösörlük eğitimi uygulayan anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıfında görevlendirilecek adaylarda Montösörlük eğitim belgesi aranacaktır.Diğer Alanlardaki Ders Ücreti Karşılığı ve Vekil Öğretmen Görevlendirme İçin;
 1. Eğitim Fakültesi Mezunları veya Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları (Pedagojik Formasyon Almış Olanlar)
 2. Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları (Pedagojik Formasyonu Olmayanlar)
 3. Diğer Fakülte Mezunları
 4. Emekli Öğretmenler

BAŞVURU FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 1. Başvuru formunda yer alan Puan Türü ve Puanı alanına KPSS P121, KPSS P10, KPSS P3, DİPLOMA NOTU puanlarından, durumunuza uygun olan puanı 00.00 (Nokta İşaretini Kullanınız) formatında yazınız.(Sıralamada Kullanılacak Öncelik bölümüne bakınız)
 2. 2017 yılında yapılan KPSS Lisans sınava girmeyen fakülte mezunları Puan Türü alanına DİPLOMA NOTU LİSANS yazarak puan alanına diploma notlarını 00.00 (yüzlük sisteme dönüştürülmüş- Yüzlük sistem puanlarını öğrenmek için tıklayınız) formatında yazacaktır.
 3. Önlisans mezunları Puan Türü alanında DİPLOMA NOTU ÖNLİSANS yazarak puan alanına diploma notlarını 00.00 (yüzlük sisteme dönüştürülmüş) formatında yazacak, önlisans mezunları KPSS puanı yazmayacaktır.(Önlisans KPSS puanları dikkate alınmayacaktır.)
 4. Emekli Öğretmenler Puan Türü ve Puanı Alanlarına 0 (sıfır) yazacaklardır.
 5. Başvuru formunda adli sicil kaydı bölümü mutlaka işaretlenecektir.
 6. Başvuru formu doldurulduktan sonra, görev verilmesi halinde ibraz etmek üzere mutlaka bir çıktısı alınacak
 7. Formu tekrar doldurma durumu olmadığı için (sistem ikinci başvuruya izin vermeyecek) bilgilerinizi dikkatle yazınız
 8. Başvuru formunun sehven eksik veya hatalı doldurulması halinde ücretli öğretmenlik başvuru ekranına girerek gerekli güncelleme işlemi elektronik olarak yapılacak.

GÖREV VERİLMESİ HALİNDE İSTENECEK BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi ( Elektronik başvuru çıktısı)
 2. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslıyla beraber fotokopisi.
 3. Diploma Notu için Transkrip
 4. Nüfus Cüzdanının aslıyla beraber fotokopisi.
 5. Fotoğraf (1 Adet)
 6. Varsa kurs belgesi aslıyla beraber fotokopisi
 7. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sistemi üzerinden alınanlarda geçerli sayılacaktır)
 8. Sağlık Raporu (Sağlık ocağından veya aile hekiminden alınan rapor yeterli olacaktır.)
 9. KPSS Sonuç Belgesi

 

2017 Yılı Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Yapmak İçin Tıklayınız

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir