zonguldak ücretli öğretmenlik

ZONGULDAK ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2016

ZONGULDAK İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

ZONGULDAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2016-2017 ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

Başvuru süresi 01 Eylül 2016 tarihinde başlayacak olup 2016-2017 eğitim-öğretim yılı boyunca devam edecektir.

A) 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK İÇİN
ARANILAN GENEL ŞARTLAR :
1) Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3) Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.
4) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş olmak)
5) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim
kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak
6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.
7) İhtiyaç olduğunda değerlendirilmek üzere Emekli olan tüm branş ve sınıf öğretmenleri ders ücreti karşılığı öğretmenlik
müracaatında bulunabileceklerdir.
8) Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya,
Matematik(Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,YabancıDil(Almanca,Fransızca,İngilizce),Sınıf Öğretmenliği
alanlarına başvuracak adaylar KPSS121 puan türünden sıralama yapılacaktır.
9) Yukarıda sayılan alanlar dışındaki diğer alanlara atanacaklar KPSS10 puan türünde, öğretmenlik mezunu dışındaki diğer
mezunlar ilgili puan türünde sıralama yapılacaktır.

B) BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI :
1) Başvurular internet sayfamızda örneği bulunan dilekçe ile yapılacaktır.
2) Görevlendirme bilgileri dilekçeye yazılan telefonlara yapılacaktır.Bu sebeple telefon numaralarının kesinlikle doğru
yazılması gereklidir.
3) Başvuruda bulunan adaylar başvuruda istenen evrakları eksiksiz olarak başvuru dilekçesine ekleyerek Müdürlüğümüz
İnsan Kaynakları/Atama bölümüne teslim edeceklerdir.

C)GÖREVLENDİRMELER AŞAĞIDAKİ SIRAYA UYGUN OLACAKTIR :
1) Görevlendirmelerde öncelik adayların aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre KPSS121-KPSS10 puan türünde aldığı
puanlar olacaktır.KPSS puanı olmayanlar alanlarında kendi arasında başvuru önceliğine göre sıralanacaktır.Bütün alanlarda
emekli öğretmenler, KPSS’li ve KPSS’siz başvurulardan sonra değerlendirmeye alınacaktır.

2) Sınıf Öğretmenliği için öncelik sırası :
Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları
Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar
Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar
Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar.

3) Branş Öğretmenlikleri için öncelik sırası :
Eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar
Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunlarından tezsiz yüksek lisansı olanlar
Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunları
Fen Edebiyat Fakültesinin diğer alanlarından mezun olanlar.

4) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Meslek Dersleri alanlarında lisans mezunu olmadığı/kalmadığı zaman önlisans mezunu
adaylara görev verilebilir.

5) Okul Öncesi Öğretmenliği için öncelik sırası :
Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararına göre, okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun, ataması yapılamamış öğretmenlerden, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar KPSS puan üstünlüğüne göre),Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararına göre, okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun, (Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
mezunları dâhil) ataması yapılamamış öğretmenlerden, lisans belgesi/diploması olanlar KPSS puan üstünlüğüne göre), Üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları, Üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği,anaokulu öğretmenliği,çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği,çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü önlisans mezunları, Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Meslek Yüksekokulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı önlisans mezunları, Açıköğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup Önlisans mezunu olduğunu belgelendirenler, Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksek okul mezunu olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar, Halen ilköğretim okullarında görevli norm kadro fazlası sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olup atanamamış olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar, Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararında yer alan Alanlardan mezun olup atanamamış olanlardan,MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar.

6) İngilizce Ücretli Öğretmenliği için 9 sayılı Talim Terbiye Kurulunun çizelgesinde belirtilen alan mezunlarından ihtiyacın
karşılanamaması durumunda İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ SERTİFİKASI sahibi olmak koşuluyla,
a)Yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının lisans düzeyindeki İngilizce Öğretim yapan bölüm mezunları,
b)En az 40 kredilik İngilizce eğitimi aldıklarını belgelendirmeleri koşuluyla yüksek öğretim kurumlarının Almanca ve Fransızca
bölümü mezunları,
c)Yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarından ya da yüksek öğretim kurulunca denkliği kabul edilmek kaydıyla yurt dışındaki
yüksek öğretim kurumlarından mezun olup Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce alanında en
az (B) düzeyinde puan almış olanlar.

7) BAŞVURUDA İSTENECEK EVRAKLAR :
a) Diploma/Mezuniyet Belgesi/Çıkış/Öğrenci belgesinin fotokopisi,
b) Pedagojik Formasyon veya yüksek lisans belgesi (Fen Edebiyat Mezunları İçin Varsa)
c) Nüfus cüzdanın fotokopisi + 1 Adet Fotoğraf
d) Emeklilik kimlik kartı fotokopisi
e) Varsa kurs, seminer belgesi
f) Resmi görev belgesi
g) KPSS Sonuç Belgesi (Varsa)
h) 60 Saatlik Okul Öncesi Seminer Belgesinin Fotokopisi
i) Sabıka Kaydı (Göreve başlama esnasında güncel tarihli olarak getireceklerdir.)
j) Sağlık raporu (Sağlık Ocağından alınacak olup göreve başlama esnasında getirilecektir.)

8) GÖREVLENDİRMELERİN YAPILMASINA DAİR ESASLAR:
Görevlendirmeler, Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların belirttikleri ihtiyaçlara göre yapılacaktır.
Evraklarını tamamlayan adayların görevlendirme onayı alınarak SGK girişinin yapılmasının ardından okul/kurumdaki görevine başlatılması sağlanacaktır. Yerine kadrolu atama yapıldığı ya da görevlendirildiği kurumda ilgili alanda ihtiyaç kalmaması gibi adayın kendisinden kaynaklanmayan sebeplerle görevi sona eren adaya, talep etmesi halinde başka kurumlarda ihtiyaç bulunduğunda öncelik tanınacaktır. Okul Müdürlüğünce eğitim-öğretim yılı içerisinde öğretmenlik mesleğinde yetersiz olduğu tespit edilenlerin görevlendirmeleri hemen iptal edilecek bir daha Müdürlüğümüzce görevlendirme yapılmayacaktır. Herhangi bir özrü olmaksızın okul müdürlüğüne en az 3 (üç) iş günü öncesinden yazılı bilgi vermeden görevi bırakanlara bir daha müdürlüğümüzce görevlendirme yapılmayacaktır.

Başvuru formu için tıklayın.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir