AĞRI MERKEZ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2018-2019

AĞRI İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

SON DUYURU

İlimiz Merkez İlçeye  bağlı okullarda Vekil / Ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunan kişilerden KPSS puanını gösterir belgeyi İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeyen kişilerin 10.09.2018 tarihine kadar KPSS puanlarını gösterir sonuç belgesini İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları (Atama) Şubesine teslim etmeleri gerekmektedir.

ÖNCEKİ DUYURU

İlimiz Merkez İlçeye  bağlı okullarda kadrolu öğretmenlerle doldurulamayan veya sınıf ve branş öğretmenlerimizden askere giden, ücretsiz izne ayrılan ve raporlu olanların yerine öğretmen ihtiyacının olacağı düşüncesiyle Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. Maddesine göre ücretli öğretmen ile 657 sayılı kanunun 86. Madde doğrultusunda; vekil öğretmen görevlendirilmeleri yapılacaktır.

Görevlendirmeler Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda belirtilen atanmaya esas alanlara göre öğretmen olarak atanabilecek durumda bulunanlara branşlarına göre öncelik verilmek üzere;Eğitim Fakültesi Mezunlarından 2017 veya 2018(KPSS-P 121) Beden Eğitimi,BEYSO, Müzik ve Görsel Sanatlar, Felsefe Grubu Mezunu olanlar ise (P-10)alan puan üstünlüğüne göre görevlendirme yapılacaktır.

Ücretli ve vekil Öğretmen görevlendirmelerinde aşağıdaki sıralama esas alınacaktır.

1-Eğitim Fakültesi mezunları ile Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu olup, formasyon belgesi bulunanlar,

2- Emekli Öğretmenler, (01.09.2018 tarihi itibari ile 65 yaşını doldurmayanlar),

 3-Okul Öncesi eğitimi öğretmen ihtiyacı görevlendirmeleri ise Bakanlığımızın 29.07.2011 tarih ve 1985 sayılı yazıları (2011/43 sayılı genelge) doğrultusunda yapılacaktır.

4-Başvuru süresi içinde müracaat etmeyenlerin müracaatları dikkate alınmayacaktır

5-Görev alacak olan öğretmenlerin mazeretsiz olarak görevden ayrılamayacaklardır.

6-Görev verilip göreve gitmeyenlerin sıra hakkını kaybetmiş olup, ikinci bir değerlendirmeye kadar tekrar görev verilmeyecektir.

Görevlendirildiği halde 3 (üç) gün içinde görevine başlamayanın yerine öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır.

7-Vekil öğretmenlik için sınıf öğretmenliği bölümü mezunu olup, alan puan sıralaması doğrultusunda; asker ve ücretsiz izne ayrılan köy öğretmenlerin yerine ihtiyaca göre kura çekilecektir.

Başvurular 01-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında  e-devlet sistemi üzerinde alınacaktır. Başvuruları onaylamak için istenilen belgeler müdürlüğümüz atama şubesine teslim edilecektir.

Ön lisans mezunları müracaatlarının alınmayacaktır ihtiyaç duyulduğunda yeni bir duyuru yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

2-Diploma/Mezuniyet Belgesi/Çıkış Belgesinin Fotokopisi.

3- Formasyon belgesi (var ise).

4- KPSS Sonuç Belgesi

5- Sabıka Kaydı

6-Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

Yorum yapın