ELEŞKİRT ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2018-2019

AĞRI ELEŞKİRT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

İlçemiz Merkez ve köylere  bağlı okullarda kadrolu öğretmenlerle doldurulamayan veya sınıf ve branş öğretmenlerimizden askere giden, ücretsiz izne ayrılan ve raporlu olanların yerine öğretmen ihtiyacının olacağı düşüncesiyle Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. Maddesine göre ücretli öğretmen ile 657 sayılı kanunun 86. Madde doğrultusunda; vekil öğretmen görevlendirilmeleri yapılacaktır.

Görevlendirmeler Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda belirtilen atanmaya esas alanlara göre öğretmen olarak atanabilecek durumda bulunanlara branşlarına göre öncelik verilmek üzere; Eğitim Fakültesi Mezunlarından 2017 veya 2018(KPSS-P 121) Beden Eğitimi, BEYSO, Müzik ve Görsel Sanatlar, Felsefe Grubu Mezunu olanlar ise (P-10)alan puan üstünlüğüne göre görevlendirme yapılacaktır.

Ücretli ve vekil Öğretmen başvuru ve görevlendirmelerinde aşağıdaki sıralama esas alınacaktır.

1-Eğitim Fakültesi mezunları

2-Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu olup, formasyon belgesi bulunanlar,

3-Fen-Edebiyat Fakültesi mezunları

4-Diğer Fakültelerden mezun olup formasyon belgesi bulunanlar

5-Emekli Öğretmenler, (01.09.2018 tarihi itibari ile 65 yaşını doldurmayanlar),

6-Okul Öncesi eğitimi öğretmen ihtiyacı görevlendirmeleri ise Bakanlığımızın 29.07.2011 tarih ve 1985 sayılı yazıları (2011/43 sayılı genelge) doğrultusunda yapılacaktır.

7-Başvuru süresi içinde müracaat etmeyenlerin müracaatları dikkate alınmayacaktır

8-Görev alacak olan öğretmenlerin mazeretsiz olarak görevden ayrılamayacaklardır.

9-Görev verilip göreve gitmeyenlerin sıra hakkını kaybetmiş olup, ikinci bir değerlendirmeye kadar tekrar görev verilmeyecektir.

Görevlendirildiği halde 3 (üç) gün içinde görevine başlamayanın yerine öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır.

10-Vekil öğretmenlik için sınıf öğretmenliği bölümü mezunu olup, alan puan sıralaması doğrultusunda; asker ve ücretsiz izne ayrılan köy öğretmenlerin yerine ihtiyaca göre kura çekilecektir.

Başvurular 03-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında  e-devlet sistemi üzerinden alınacaktır. Başvuruları onaylamak için istenilen belgeler müdürlüğümüz atama şubesine elden teslim edilecektir.

Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların (Lisans Mezunlarından Formasyonu olmayanlar ve Önlisans Mezunları) başvuruları alınmayacaktır ihtiyaç duyulduğunda yeni bir duyuru yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

2-Diploma/Mezuniyet Belgesi/Çıkış Belgesinin Fotokopisi.

3-Formasyon belgesi (var ise).

4-KPSS Sonuç Belgesi

5-Sabıka Kaydı

6-Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

7-Mavi Dosya

8-Vesikalık Fotoğraf 2 Adet

BAŞVURU LİNKİ https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu