ALACAKAYA ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2018-2019

alacakaya ücretli öğretmenlik

ELAZIĞ ALACAKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

ELAZIĞ ALACAKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME ESASLARI

1. Bu esaslar 657 sayılı devlet memurları kanunu 89. Maddesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
2. İlgililer, ilçemizde 2018‐2019 eğitim‐öğretim yılı süresince öğretmen sayısının yetersiz olması halinde ihtiyaç bulunan/oluşacak eğitim kurumlarında görevlendirilecektir.
3. Başvurular, http://www.turkiye.gov.tr (e‐Devlet) adresi üzerinden alınacak olup 7 Eylül 2018 tarihine kadar yapılmış ve Müdürlüğümüz tarafından kayıt altına alınmış olan başvurular esas alınacaktır. Birinci listenin yetersiz kalması durumunda Müdürlüğümüz tarafından belirlenecek ikinci bir tarih, indirilecek yeni listeye göre yapılacak görevlendirmelere esas oluşturacaktır.
4. Yerleştirmelerde KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralama yapılacaktır. Bu nedenle adayların 2017 veya 2018 yıllarına ait KPSS puanlarını sisteme girmeleri gerekmektedir.
5. Ek Ders Karşılığı Ücretli Öğretmen görevlendirilmelerinde öncelik aşağıdaki sıralamaya göre yapılacaktır.
-Eğitim Fakültesi Mezunları ve formasyon sertifikasına sahip Fen‐Edebiyat Fakültesi Mezunları
-Formasyon sertifikası olmayan Fen‐Edebiyat Fakültesi mezunları
-Yan alana sahip olanlar ile ihtiyaç duyulan alanda sertifika sahibi olanlar
-Ön Lisans Mezunları, Lise Mezunları, Emekli Öğretmenler, Kamu Görevlileri (Mevcut Lisans Mezunlarının yetersiz kalması halinde görevlendirmeleri yapılacaktır. Kamu görevlileri ile emekli öğretmenler tüm öncelikler tamamlandıktan sonra görevlendirilecektir.)
6. Aşağıda yer alan sertifikalar görevlendirmeye esas olarak kabul edilecektir.
-İngilizce Sertifikası,
-Özel Eğitim Sertifikası.
7. Başvurular sonucunda görevlendirilmeleri onaylananlardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını görmek şartıyla)
-Adli Sicil Kaydı (Yeni tarihli olması koşuluyla e‐Devlet Çıktısı kabul edilmektedir.)
-Diploma ve Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslını görmek şartıyla veya Müdürlüğümüzde doğrulanmak şartıyla e‐devlet çıktısı kabul edilmektedir.)
-Erkek Adaylar İçin; Başvuru tarihi itibariyle askerlikle ilişiği bulunmamış olmak (Yeni tarihli ve hangi kurumu verileceği belirtilmiş olması koşuluyla e‐Devlet Çıktısı kabul edilmektedir.)
-İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile bu bölümlere eş
değer fakülte, yüksekokul mezunları dışında “İngilizce” branşından başvuru
yapmak isteyenlerin İngilizce Sertifikalarının bir nüshası Müdürlüğümüzde kalmak
üzere beyan etmek zorundadırlar.

NOT: İstenecek olan evraklarda eksiklik tespit edilmesi durumunda hiçbir şart altında
görev verilmeyecektir.

8. Yapılacak sıralama sonrasında şartlarını sağlayanlar, güvenlik soruşturması neticesine göre
görevlendirilecektir. Güvenlik soruşturması yapılmayanlar kesinlikle görevlendirilmeyecektir.
9. Soruşturma sonucunda FETÖ ve diğer terör örgütlerine ve Devletin Milli Güvenliğini
tehdit eden yapılara mensubiyeti, üyeliği, iltisakı veya bağlantısı olduğu tespit edilenlere
kesinlikle hiçbir şart ve unvan altında görev verilmeyecektir.