EDİRNE MERKEZ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017-2018

EDİRNE İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

2017-2018 eğitim-öğretim yılında Merkeze bağlı okullarda kadrolu öğretmenlerle ihtiyacın karşılanamaması veya sınıf ve branş öğretmenlerimizden askere giden, ücretsiz izne ayrılan ve raporlu olanların yerine öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır.

Ders ücreti karşılığında yapılacak öğretmen görevlendirmeleri için başvurular; 01/09/2017-12/09/2017 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Başvuru tarihinden sonra müracaat edenlerin sıralamaları kendi aralarında yapılacak olup, belirtilen tarihlerde yapılan başvurular öncelikle değerlendirilecektir.

BAŞVURU
1- Başvurular sadece Edirne Merkez ve merkeze bağlı köy okullarına yapılacak görevlendirmeler için geçerli olacak,
ancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda ilçelere başvuru bilgileri verilebilecektir. Diğer ilçelerde görev yapmak isteyenler doğrudan ilgili ilçeye başvuru yapacaktır.

2- Başvurular tüm branşlarda alınacak, Müdürlüğümüzün var olan veya oluşacak ihtiyaçları doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılarak görevlendirmeler, alınan başvurular arasından yapılacaktır.

3- Yukarıda belirtilen başvuru tarihlerinde başvuran adaylar kendi aralarında branşları bazında sıralanacak, öğretmen ihtiyaçları
öncelikle bu listeden karşılanacaktır. Bu tarihten sonra başvuru yapanlar başvuru listesinin (ilgili alanda) bitmesi halinde değerlendirmeye alınacaktır.

4- Müdürlüğümüzün görevlendirme listesinde yer almasına rağmen aynı dönemde başka bir kurumda ve şehirde görevli olan
adayların veya atananların Müdürlüğümüze bilgi vermesi gerekmektedir.

5- Başvuru yapanlar başvuru esnasında herhangi bir evrak teslim etmeyecek, başvurusu kabul edilen ve görevlendirmesi
uygun olanlar elektronik başvuruda belirttikleri telefonlarına veya e-postalarına ulaşıldığında başvuru formunun imzalı bir çıktısı ve aşağıda belirtilen evraklarla Müdürlüğümüz atama bürosuna şahsen müracaat edeceklerdir. Beyan ettiği bilgilerde eksik ve hata olan adayın görevlendirilmesi yapılmayacaktır.

6- Adaylardan kendisine ulaşılamayan veya çağrıldığı halde başvuru evraklarını getirmeyenlerin yerine sıradaki kişi
görevlendirilecektir. Bu nedenle mağduriyet yaşanmaması için başvuru yapanların iletişim adreslerinin aktif olması gerekmektedir.

7- Göreve başlatılan adaylardan Millî Eğitim Müdürlüğünün kabul ettiği bir mazereti olmadan görevden ayrılanların aynı yıl içinde ve daha sonraki yıllarda başvuruları kabul edilmeyecektir.

8- Göreve başlatılan adaylardan geçerli mazereti olanların ise görevden ayrılmadan bir ay (30 gün) önce Müdürlüğümüze bilgi vermesi gerekmektedir.

9- Görevlendirmeler ihtiyaç olan branşlara göre eğitim durumu, KPSS puan sıralaması ve Diploma Notlarına göre yapılacaktır.

EĞİTİM DURUMU
A) Okul Öncesi Öğretmenliği için;
1- Talim Terbiye Kurulu Kararına göre Okul Öncesi Öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun ataması yapılmamış öğretmenlerden, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar,
2- Talim Terbiye Kurulu Kararına göre Okul Öncesi Öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun (Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi mezunları dahil) ataması yapılmamış öğretmenlerden, lisans belgesi/diploması olanlar,
3- Üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları,
4- Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü önlisans mezunları.

B) Diğer Alanlardaki Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirme İçin;

1- Eğitim Fakültesi Mezunları veya Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları (Pedagojik Formasyon Almış Olanlar)
2- Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları (Pedagojik Formasyonu Olmayanlar)
3- Diğer Fakülte Mezunları
4- Emekli Öğretmenler

GÖREV VERİLMESİ HALİNDE İSTENECEK BELGELER
1- Başvuru Dilekçesi ( başvuru sırasında alınacak başvuru formu)
2- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslıyla beraber fotokopisi.
3- Diploma Notu için Transkript
4- Nüfus Cüzdanının aslıyla beraber fotokopisi.
5- Fotoğraf (1 Adet)
6- Varsa kurs belgesi aslıyla beraber fotokopisi
7- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sistemi üzerinden alınanlarda geçerli sayılacaktır)
8- Sağlık Raporu (Sağlık ocağından veya aile hekiminden alınan rapor yeterli olacaktır.)
9- KPSS Sonuç Belgesi

Başvuru yapmak için tıklayın.

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir