KIZILTEPE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2017-2018

MARDİN KIZILTEPE İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

MARDİN KIZILTEPE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

SON DUYURU

Ücretli Öğretmenlik Başvurusu yapıp mülakata hak kazananlar belli olmuştur.

Ücretli Öğretmenlik Mülakat Gün ve Saatlerini Öğrenmek için tıklayınız

ÖNCEKİ DUYURU

Ücretli Öğretmenlik başvurular 07.08.2017 tarihinde başlayıp 11.08.2017 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır. Bu başvurular birinci sıralamaya alınacak olup ihtiyaç duyulan okullara görevlendirmeleri yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular ise birinci sıralamadaki tüm adayların görevlendirme işlemi bittikten sonra değerlendirmeye alınacaktır.

GÖREVLENDİRME SÜRECİ

İhtiyaç oluştuğunda (Boş norm, izin, rapor, tayin, emeklilik gibi nedenlerle) görevlendirmeler 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

 • Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar http://kızıltepe.meb.gov.tr/adresinde yayınlanacaktır.
 • Üniversitelerin Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat fakültesi mezunları ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İHL Meslek Dersleri, Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat bölümü mezunlarının başvuruları alınacaktır.
 • Ön Lisans bölümlerinden başvuru yapabilecek bölümler ( Çocuk Gelişimi Bölümü, İlahiyat Bölümü, Sağlık Alanları ile ilgili bölümler, Kuaförlük ve Saç Bakım Bölümü ile İngilizce sertifikası ( en az 240 saat) olan tüm Lisans ve ön lisans mezunları başvuruda bulunabilecektir.)
 • Açık Öğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği programlarında hala öğrenci olarak devam edenler ön lisans mezunu olduğunu belgelendirenlerin başvuruları kabul edilecektir.
 • Başvuru Süresi 08.2017 tarihinde başlayıp, 11.08.2017 mesai bitimine kadar devam edecektir.
 • Başvurular http://kızıltepe.meb.gov.tr adresinde yayımlanan form doldurularak, formda istenilen belgelerle birlikte Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kabul komisyonuna teslim edilecektir.

 

 EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL ŞARTLAR:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş olmak.(Bakaya kalmamak).
 • Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
 • Üniversitelerin öğretmenlik mesleği ile ilgili lisans programlarından mezun olanların KPSSP10 puanı, diğer lisans mezunları KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları KPSSP93 puanı almış olanlar başvuruda bulunabilecek ve görevlendirme Sözlü Sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. KPSSP10-KPSS121-KPSSP3-KPSSP93 puanlarından alanını ilgilendiren 2016 ve 2017 yıllarına ait en yüksek puanı ile müracaatta bulunulabilir. KPSS sonuç belgesindeki puan ile başvuruda belirtilen puanın birebir tutması gerekmektedir. Aksi takdirde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 • Yukarıda geçen 3. Maddede zikredilen suçlardan hükümlü bulunmadığına dair beyan, tarafımızdan kabul edilmiş olup, belge istenmeyecektir. Ancak adayın beyanına zıt bir durumun ortaya çıkması halinde tüm sorumluluk beyanda bulunanda olacaktır.
 • Kızıltepe İlçesi idari sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

 

SÖZLÜ SINAV 

 • Başvuran adaylar görevlendirme için Sözlü Sınavına girmek zorundadır. Görevlendirme Sözlü Sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.
 • Ücretli Öğretmenlik Sözlü Sınavı ‘’Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formuna’’ (EK-3) göre değerlendirilecektir.

 

 GÖREVLENDİRMELERDE ESASLAR VE ÖNCELİK DURUMU:

Görevlendirmelerde sıralama adayların Sözlü Sınavında aldıkları puanlara göre yapılacaktır. Puanların eşit olması durumunda KPSSP10/KPSSP121 sınav türünde ve alanında aldığı (2016 veya 2017 puanından yüksek olanı) puan üstünlüğüne göre sıralama olacaktır. KPSSP10-KPSSP121 puanı olmayanlar ise puanı olanlardan sonraki sıralamada Sözlü Sınav puanı sonucuna göre sıralanacaktır.

 

Sınıf Öğretmenliği İçin Öncelik Sırası:

 • Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları
 • Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar ile Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından(Formasyonlu) sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar
 • Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar ile Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olanlar
 • Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olmayanlar

 

Branş Öğretmenliği İçin Öncelik Sırası:

 • Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar ile Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunlarından formasyonu olanlar
 • Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunları(formasyonsuz)
 • Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar
 • Fen Edebiyat Fakültesinin diğer alanlardan mezun olanlar(formasyonsuz)

 

Okul Öncesi Öğretmenliği İçin Öncelik Sırası:

 • Okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden bölümlerden mezun olup yüksek lisansı olanlar,
 • Okulöncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden Lisans bölümlerden mezun olanlar,
 • Ev ekonomisi yüksekokulu, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunları
 • Okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü ön lisans mezunları.
 • Meslek yüksekokulu çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu, çocuk gelişimi bölümü, meslek yüksekokulu Hemşirelik ve bakım hizmetleri bölümü çocuk gelişimi ön lisans mezunları
 • Açık öğretim Fakültesi okul öncesi öğretmenliği bölümünde okuyup ön lisans mezunu olduğunu belgelendirenler.
 • Kız Meslek Lisesi çocuk gelişimi mezunu olup herhangi bir alanda yüksekokul mezunu olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenmiş okul öncesi alanında 60 saatlik seminer programını tamamlayanlar.
 • Sınıf Öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden bölümlerden mezun olup okul öncesi alanında 60 saatlik seminer programını tamamlayanlar.
 • Diğer öğretmen alanına kaynak teşkil eden bölümlerden mezun olup okul öncesi alanında 60 saatlik seminer programını tamamlayanlar.

 

BAŞVURUDA İSTENECEK EVRAKLAR:

 • Başvuru formu – İndirmek için tıklayın
 • Mezuniyet/Çıkış belgesi veya Diploma belgesinin fotokopisi( Yurt Dışı Mezunlarından Denklik belgesi)
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Formasyon belgesi fotokopisi (varsa)
 • KPSS Sonuç belgesi(varsa)
 • Kurs/Seminer belgesi(varsa)
 • Fotoğraf 1 Adet
 • AÖF 3. veya 4. Sınıf Öğrenci olarak başvuracakların ön lisans eğitimi aldığına dair belge ve not transkripti
 • Askerlik durum belgesi (erkekler için )
 • Sabıka Kaydı
 • İkametgâh Belgesi ( Kızıltepe’de ikamet etme)

 

Başvurular şahsen yapılacaktır. Şahsen yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

KPSS 10 Puanıyla Başvuracak Öğretmenler:  

Sosyoloji, Bilişim teknolojileri, Resim-İş Öğretmenliği/Görsel Sanatlar Öğretmenliği, Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği, Müzik ve Beden Eğitimi Öğretmenliği

KPSS 121 Puanıyla Başvuracak Öğretmenler:

Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

NOT 1:Son 1 (bir) yıl içinde görev alan ücretli öğretmenlerden, geçerli mazereti (atama, sağlık vb.)  olmadan görevini bırakanlara 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında bir daha görev verilmeyecektir.

NOT 2: Geçerli bir özrü (atama, hastalık vb.) olmaksızın çalıştığı okul müdürlüğüne en az 5 (beş) iş günü öncesinden yazılı bilgi vermeden görevi bırakanlara Müdürlüğümüzce 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında bir daha görevlendirme yapılmayacaktır. İl Milli Eğitim Denetmenlerince önceki yıllarda öğretmenlik görevinde yetersiz bulunup görevi sona erdirilen ve bir daha görev verilmemek üzere hakkında işlem yapılan ücretli öğretmenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

NOT 3: Eksik evrakla başvuru alınmayacaktır.

NOT 4: Başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

2017-2018 ÖĞRETİM YILI EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ve GÖREVLENDİRME TAKVİMİ

BAŞVURU TARİHLERİ                                    07.08.2017-11.08.2017
SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ                              05.09.2017-10.09.2017
MÜLAKAT SONUÇLARININ AÇIKLANMASI  12.09.2017
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVNDİRME           13.09.2017-15.09.2017

NOT: Sözlü mülakat İlçemiz 23 Nisan İlkokulunda yapılacaktır. Adayların mülakat gün ve saatleri ileriki bir tarihte Kızıltepe web sayfamızda (kiziltepe.meb.gov.tr) duyurulacaktır.

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir