KIRIKKALE USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURUSU 2018-2019

KIRIKKALE Halk Eğitimi Merkezi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Usta Öğretici Başvuru Duyurusu

KIRIKKALE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU DUYURUSU

Kırıkkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde 2018-2019 eğitim öğretim yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere ücretli usta öğretici talepleri alınacaktır. Başvuru işlemleri 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında Ek-2 Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna esas belgeler ve dilekçe ile görev almak istenilen kuruma yapılacaktır.

MÜRACAAT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

 1. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 2. Aile Yardım Beyannamesi
 3. Diploma Aslı ve Fotokopisi
 4. Spor Kurslarında İlgili Federasyondan yazı ve o yıla ait vize
 5. Branş Belgesi Aslı ve Fotokopisi
 6. Resmi kurumda çalışıyorsa, görev yeri belgesi
 7. Oryantasyon Belgesi
 8. Vesikalık Fotoğraf (1 adet)
 9. Eğer başka bir kurumda öğretmen ve usta öğretici olarak çalışıyor ise kurumun adı ve haftada kaç saat ek derse girildiğine dair yazı
 10. Adli Sicil Kaydı
 11. SGK Hizmet Dökümü

NOT : Ek-2 Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki belgelerde getirilecektir.

İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesinde aranacak şartlar şunlardır:

a) Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.

b) Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

f) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak

Başvuruların değerlendirilmesi :

Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenerek yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılacaktır.

Ek-2 Usta Öğretici Değerlendirme Formu

Yorum yapın