PATNOS ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2018-2019

AĞRI PATNOS İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvuruları

AĞRI PATNOS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

İlçemize bağlı okullarda kadrolu öğretmenlerle doldurulamayan veya sınıf ve branş öğretmenlerimizden askere giden ücretsiz izne ayrılan ve raporlu olanların yerine öğretmen ihtiyacının olacağı düşüncesiyle MEB yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ekders saatlerine ilişkin kararın 9. Maddesine göre ücretli öğretmen ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. Maddesi doğrultusunda vekil öğretmen görevlendirmeleri yapılacaktır.

Görevlendirmeler Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının MEB’e bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslarda belirtilen atanmaya esas alanlara göre öğretmen olarak atanabilecek durumda bulunanlara branşlarına göre öncelik verilmek üzere eğitim fakültesi mezunlarında 2017 (KPSS-P-121) Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar, Felsefe Grubu mezunu olanlar ise (P-10) olan puan üstünlüğüne göre görevlendirme yapılacaktır.

Ücretli ve Vekil Öğretmen görevlendirmelerinde aşağıdaki sıralama esas alınacaktır.

1 – Eğitim fakültesi mezunları.

2– Fen-edebiyat fakültesi mezunu olup formasyon belgesi bulunanlar.

3 – Fen-edebiyat fakültesi mezunu olanlar.

4 – Emekli Öğretmenler (01.09.2016 tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmayanlar)

5 – 4 Yıllık diğer fakülte mezunlarından eğitim fakültesi bölümünden mezun olanların görevlendirmeleri bitmeyene kadar diğer bölüm mezunlarına görev verilmeyecektir.

6– Okul öncesi eğitimi öğretmen ihtiyacı görevlendirmeleri ise Bakanlığımız Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 29.07.2011 tarih ve1985 sayılı yazıları doğrultusunda yapılacaktır.

7– Başvuru süresi içinde müracaat etmeyenlerin müracaatları dikkate alınmayacaktır.

8– Görev alacak olan öğretmenler mazeretsiz olarak görevden ayrılamayacaklardır.

9– Görev verilip göreve gitmeyenlere, ikinci bir değerlendirmeye kadar tekrar görev verilmeyecektir. Görevlendirildiği halde 3 (üç) gün içinde görevine başlamayanların yerine öğretmen görevlendirmesi yapılacaktır.

10– Vekil öğretmenlik için sınıf öğretmenliği mezunu olup, alan puan sıralaması doğrultusunda ücretsiz izne ayrılan köy öğretmenlerinin yerine ulaşım sorunu yaşayan uzak köylerde bulunan okullara ihtiyaca göre kurayla görev verilecektir.

11– Başvuru sahiplerinin güvenlik soruşturmaları tamamlandıktan sonra KPSS puan üstünlüğüne göre görevlendirmeleri yapılacaktır.

Başvurular E-devlet üzerinden yapılacak olup, aşağıda istenilen belgeler 27 Temmuz 2018 mesai bitimine kadar uzatılmıstır. Başvuruları onaylamak için istenilen belgeler Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Şubesine elden teslim  edilecektir.

            Lisans ve Önlisans mezunları  müracaat  edeceklerdir.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

2– Diploma/ Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi.

3– Emeklilik kimlik kartı fotokopisi.(emekli olan öğretmenlerden)

4– Formasyon belgesi. (var ise)

5– KPSS Sonuç belgesi.

6– Sabıka kaydı.

7– Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

8– 1 adet mavi plastik dosya.

9– 2 adet Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.(form kişi tarafından elektronik ortamda doldurulup ve imzalanacaktır. Formdaki fotoğraf biyometrik olacaktır )

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu İçin Tıklayınız.